Vốn nhà nước: SCIC “đòi”, Bộ Xây dựng không muốn “nhả“?

Bộ Xây dựng vừa chính thức có văn bản đề nghị Chính phủ chưa thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Tổng công ty thuộc Bộ.
Bộ Xây dựng không muốn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp như Viglacera, ảnh MH
Bộ Xây dựng không muốn chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp như Viglacera, ảnh MH

Chính phủ giao Bộ Xây dựng thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại 16 Tổng công ty. Trong đó có các thương hiệu lớn như:Tổng công ty Viglacera; Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama); Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi); Tổng công ty đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (Viwaseen); Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng - CTCP và Tổng công ty xây dựng Hà Nội.

Các Tổng công ty này phần lớn đều hoạt động có hiệu quả, do đó Bộ Xây dựng không muốn "buông" các doanh nghiệp này. Cho dù, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản "thúc giục" Bộ này về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty đã cổ phần hóa về SCIC.

"Cái lý" Bộ Xây dựng đưa ra là quá trình tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh (giai đoạn 2014-2020) theo Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ rất cần những Tổng công ty đã cổ phần hóa có năng lực vượt trội.

Bộ Xây dựng kiến nghị: chỉ thực hiện việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng về SCIC sau năm 2020 để Bộ Xây dựng có cơ sở thực thi chiến lược phát triển của ngành theo Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC. Phối hợp với SCIC khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 31/8/2015.

Trường hợp Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không phối hợp, làm ảnh hưởng đến tiến độ chuyển giao thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với SCIC thay thế Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Một thế giới