Bộ Xây dựng thống nhất với Đà Nẵng về điều chỉnh cục bộ quy hoạch cảng biển Liên Chiểu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Xây dựng vừa có văn bản thống nhất với các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị của Đà Nẵng.
Sơ đồ quy hoạch khu cảng biển Liên Chiểu (TP Đà Nẵng)
Sơ đồ quy hoạch khu cảng biển Liên Chiểu (TP Đà Nẵng)

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn vừa ký văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng cho ý kiến về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Đà Nẵng – khu vực cảng Liên Chiểu và Làng Vân.

Căn cứ khoản 9 điều 29 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 37 luật liên quan đến quy hoạch năm 2018, Bộ Xây dựng thống nhất với các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị của Đà Nẵng.

Cụ thể, Bộ Xây dựng thống nhất cập nhật hình dáng của cảng Liên Chiểu và tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu theo Quy hoạch chi tiết Liên Chiểu đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt và Bộ GTVT thống nhất vào Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng theo Quyết định 359/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng thống nhất cập nhật chức năng sử dụng đất an ninh quốc phòng (11 ha) vào Quy hoạch chung 359 theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng. Với điều chỉnh này, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan tổ chức lập Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chịu trách nhiệm về tính xác thực của các số liệu đất đai, hạ tầng và công khai, minh bạch việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan, không để xảy ra khiếu kiện.

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng kết quả điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, chỉ đạo thực hiện công bố công khai và đăng tải lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng phải rà soát về diện tích đất giao thông tăng 22 ha. Lấy ý kiến của chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Chiểu (nếu có) về việc chuyển mục đích sử dụng đất công nghiệp sang đất hạ tầng giao thông trước khi phê duyệt điều chỉnh cục bộ; rà soát, chỉnh sửa dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch, tập trung vào các nội dung điều chỉnh, đồng thời bổ sung trách nhiệm của UBND TP Đà Nẵng trong việc triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị.

Ngoài các nội dung thống nhất nói trên, Bộ Xây dựng đề nghị Đà Nẵng rà soát, làm rõ và phân định rõ diện tích đất du lịch, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị bị điều chỉnh giảm do cập nhật diện tích rừng tự nhiên, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch ba loại rừng theo quy định pháp luật về lâm nghiệp.

Đề nghị UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu tổ chức dải cây xanh ven biển theo các yêu cầu, nguyên tắc được xác định trong Quy hoạch chung 359 đối với nội dung thu hẹp đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị dọc ven biển và bố trí xen kẽ vào các chức năng của khu vực Làng Vân sẽ giảm khả năng tiếp cận của người dân với hạ tầng đô thị.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND TP Đà Nẵng làm rõ lý do, sự cần thiết của việc bổ sung đất du lịch khu vực phía Tây đường tránh Nam Hải Vân trên cơ sở nhu cầu du lịch của quận Liên Chiểu và của toàn TP. Trong đó cần làm rõ sự phù hợp với quy hoạch ba loại rừng trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang đất du lịch. Nội dung này cần được rà soát bảo đảm trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định pháp luật về lâm nghiệp.

Đối với việc điều chỉnh ranh giới giữa các chức năng sử dụng đất, Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ lý do, sự cần thiết, vị trí cần phải điều chỉnh, có số liệu cụ thể về đất đai, hạ tầng của các khu vực chức năng có liên quan, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp để công khai, minh bạch, tránh để xảy ra khiếu kiện.