Bộ TT&TT đẩy mạnh xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

VietTimes -- Trong năm 2015 và 10 tháng đầu năm 2016, Bộ TT&TT đã chủ trì xây dựng Luật An toàn thông tin mạng, Luật Báo chí sửa đổi, bổ sung; 07 Nghị định; 05 Quyết định của Thủ tướng và ban hành 60 Thông tư,  góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TT&TT.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc Hội nghị

Vụ Pháp chế - Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật vào hôm qua (17/11).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, trong thời gian qua, công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đã được Bộ TT&TT thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất cao, bám sát yêu cầu thực tế của lĩnh vực quản lý.

Trong năm 2015 và 10 tháng đầu năm 2016, Bộ TT&TT đã chủ trì xây dựng Luật An toàn thông tin mạng, Luật Báo chí sửa đổi, bổ sung; 07 Nghị định; 05 Quyết định của Thủ tướng và ban hành 60 Thông tư (trong đó có 07 Thông tư liên tịch). Các văn bản được ban hành đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng mong muốn việc tổ chức Hội nghị sẽ một hoạt động chuyên môn thường niên, giúp cho công tác quản lý nhà nước của Bộ nói chung và công tác pháp chế nói riêng được thực hiện tốt hơn. Ngoài ra, còn để các cán bộ, công chức của Bộ TT&TT được tiếp thu, học hỏi những vấn đề mới, về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông.

Hội nghị lần này, được tổ chức trong 01 ngày và tập trung giới thiệu 2 nội dung chính: Phổ biến các nội dung chủ yếu của Nghị định 34/2016/NĐ-CP về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;  Phổ biến về các quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chuyên sâu vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành Trung ương.

Tại Hội nghị, các cán bộ, công chức còn được nghe các báo cáo viên đến từ Bộ Tư pháp là những chuyên gia có kinh nghiệm, chuyên sâu cả về lý luận và thực tiễn chia sẻ công tác xây dựng và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.