Bộ trưởng Thăng sốt ruột với luồng vào sông Hậu

"Không làm được thì cách chức ngay đi" - Bộ trưởng Thăng đã nói như vậy sau khi nghe báo cáo tình hình thi công dự án luồng vào sông Hậu.

Sau khi nghe đơn vị thi công và ban quản lý báo cáo tình hình thi công gói thầu 6A thuộc dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu tại tỉnh Trà Vinh, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nói:

“Tôi đã nói bao nhiêu lần là phải thay toàn bộ ban quản lý này mà các ông không nghe tôi, cứ bảo là đang làm tốt. Làm tốt gì mà từ tháng 7 năm ngoái đến giờ vẫn còn nguyên thế này, vậy mà các ông bảo với tôi là xong rồi. Không làm được thì cách chức ngay đi. Tôi sốt ruột, muốn vào từ tháng 10 năm ngoái mà các ông cứ cản”.

Ông Thăng đã phê bình chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thiếu sự phối hợp, thiếu sự thông cảm, chia sẻ làm công trình thi công chậm tiến độ. 

Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu tại Trà Vinh có tổng vốn đầu tư 9.781 tỉ đồng, do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý dự án hàng hải. Thời gian thực hiện từ năm 2013-2015.

                                                                             Theo Tuổi trẻ