Bộ trưởng muốn thêm nguồn thu cho Quỹ Bảo trì đường bộ

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương yêu cầu phải minh bạch và tìm thêm nguồn thu cho Quỹ Bảo trì đường bộ.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet

Tại buổi họp tổng kết hoạt động của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 vừa diễn ra, ông Lê Hoàng Minh, Chánh văn phòng Quỹ cho biết, tính đến hết ngày 31/12, tổng nguồn thu năm 2016 của Quỹ Trung ương là 10,3 nghìn tỷ đồng, tăng 8,98% so với năm 2015.

Trong năm 2016, đã ban hành 5 quyết định để Tổng cục Đường bộ thực hiện các nhiệm vụ chi cho công tác bảo trì quốc lộ và các nhiệm vụ có liên quan với với tổng kinh phí đã giao hơn 7,5 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến nguồn thu của Quỹ, ông Đỗ Văn Quốc, Vụ trưởng Vụ Tài chính (Bộ GTVT) cho biết, từ khi thành lập đến nay vẫn chỉ thu từ nguồn ngân sách hỗ trợ và thu trên đầu phương tiện. Các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ chưa được đề xuất để trình Chính phủ ban hành.

Vì vậy, ông Quốc đề xuất: "Chúng ta có thể thu từ tiền cho thuê sử dụng hạ tầng đường bộ từ các đơn vị đặt cáp quang trên cầu đường bộ hay hành lang đường bộ. Đây sẽ là nguồn thu lớn cho Quỹ".

Về vấn đề này Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho rằng, nếu chỉ có hai nguồn thu, Quỹ sẽ không đáp ứng được công tác bảo trì đường bộ. Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ phải khẩn trương xây dựng Đề án về nguồn thu khác cho Quỹ, đảm bảo thu đúng, hiệu quả.

Đồng thời, việc sinh ra Quỹ là để có nguồn chi tiêu kịp thời, không có lý gì khi đã có tiền mà chậm giải ngân. Bộ trưởng Bộ GTVT cho rằng, vẫn còn tồn tại tình trạng đến cuối năm “chạy” để tiêu tiền.

Bộ trưởng yêu cầu: "Trong năm 2017 cần khắc phục ngay việc này. Nguyên tắc là phải minh bạch, kế hoạch chi tiêu phải công khai và phải lấy ý kiến của các thành viên hội đồng Quỹ”.