Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: “Có dự án BT chỉ định mảnh đất khoảng 60 ha được định giá 400 tỷ đồng”

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, có dự án BT chỉ định mảnh đất khoảng 60 ha được định giá 400 tỷ đồng, nhưng tới thời điểm thanh toán tính lại giá đất lên tới 2.000 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng/ Ảnh: Dân trí

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng/ Ảnh: Dân trí

Sáng nay 31/10, Quốc hội tiếp tục hoạt động hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Xung quanh về vướng mắc trong thanh toán dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) ở nhiều địa phương Đại biểu Phạm Hồng Phong (Đoàn Hậu Giang) hỏi Bộ trưởng Bộ Tài chính "Dự án BT hầu hết là chỉ định thầu, tiềm ẩn kẽ hở làm thất thoát ngân sách. Giải pháp khắc phục thế nào?

Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ Trưởng Bộ Tài chính cho biết, quá trình rà soát phát hiện những bất cập trong thanh toán dự án BT, Bộ Tài chính đã đề nghị các địa phượng tạm dừng việc này. Bộ cũng đã báo cáo Chính phủ và được đồng ý, giao chủ trì dự thảo Nghị quyết về hướng dẫn dự án chuyển tiếp trong lĩnh vực liên quan.

Theo Quyết định 23 trước đây, việc thanh toán dự án BT được xác định theo phương thức ngang giá, song thực tế triển khai ở địa phương thì đều cho phép chỉ định thầu.

Ông Đinh Tiến Dũng cho biết, sửa đổi quy định lần này, Bộ Tài chính đề xuất, xác định ngang giá giá trị dự án BT, giá trị đất/tài sản công phải ngang nhau về tiền và phải theo thị trường; ngoài ra phải đảm bảo ngang giá bằng hiện vật.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính thực tế, có dự án BT chỉ định mảnh đất khoảng 60 ha được định giá 400 tỷ đồng, nhưng tới thời điểm thanh toán tính lại giá đất lên tới 2.000 tỷ đồng.

Để tránh hiện tượng này, ông Dũng nhấn mạnh, việc xác định giá trị thanh toán dự án BT tới đây sẽ được tiến hành chặt chẽ để đảm bảo ngang về giá trị và hiện vật, tránh tình trạng chuyển dự án sử dụng đất sang chỉ định thầu. Bên cạnh đó, các dự án sẽ tuân thủ đấu giá 2 lần.

Tuy nhiên, theo ông Dũng khá nhiều địa phương có đất sạch đưa ra đấu giá là đúng theo quy định Luật Đất đai, nhưng cũng có địa phương gặp khó khăn về nguồn lực. Trường hợp này, Thủ tướng đã đồng ý cho vay theo quy định, để có nguồn lực giải phóng mặt bằng, lấy đất sạch đấu giá.

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quách Thế Tản (đoàn Hòa Bình) chiều 31/10 về định giá đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước về việc xác định giá trị sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp được thực hiện theo pháp luật, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Trước năm 2011, đất thuê phải tính giá trị, vị trí, giá thuế.

Từ năm 2013, tính tiền thuê đất theo sát giá trị thị trường, doanh nghiệp phải nộp ngân sách phần chênh lệch. Việc quản lý chặt chẽ về đất đai trong quá trình cổ phần hóa thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh.

"Việc quản lý đất đai doanh nghiệp ở địa phương thuộc về tỉnh, thực tế nhiều doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách đất đai của Nhà nước, không thu hồi và không thực hiện đấu giá theo quy định Luật Đất đai", ông Đinh Tiến Dũng nói.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 126, khi chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần, phương án sử dụng đất của doanh nghiệp cổ phần hóa phải được xem xét trước thời điểm cổ phần hóa.

Sau khi cổ phần hóa, đất phải được sử dụng đúng theo phương án đã phê duyệt nếu doanh nghiệp chuyển đổi phải thu hồi và đấu giá theo quy định.

Việc quản lý đất đai của doanh nghiệp trước và sau cổ phần hóa rất hệ trọng. Dù doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp Nhà nước hay thành phần khác khi chuyển đổi vẫn phải thu hồi đấu giá./.