Bộ trưởng Công Thương làm trưởng phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1161/QĐ-TTg kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ (Phân ban TIFA Việt Nam).
Bộ trường Trần Anh Tuấn. Nguồn VietNamNet
Bộ trường Trần Anh Tuấn. Nguồn VietNamNet

Theo đó, cơ quan chủ trì Phân ban TIFA Việt Nam là Bộ Công Thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm Chủ tịch Phân ban; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải làm Phó Chủ tịch Phân ban; Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Mỹ, Bộ Công Thương Trần Duy Đông làm Thư ký Phân ban.

Các thành viên Phân ban gồm: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Mạnh Cường; Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Kim Long;  Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hồng Quang; Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Trần Thanh Tâm; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hoàng Thị Phương Hạnh; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính Hà Duy Tùng; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ Đỗ Hồng Giang; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế Nguyễn Thị Minh Châu; Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Anh Tú; Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Giang Thanh Tùng.

Bộ phận giúp việc của Phân ban đặt tại Vụ chức năng của Bộ Công Thương được phân công theo dõi quan hệ song phương về kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thành phần cụ thể của Bộ phận giúp việc do Chủ tịch Phân ban quyết định.

Các thành viên của Phân ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-TTg ngày 28/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Phân ban trong các Ủy ban liên Chính phủ với nước ngoài.