Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Vấn đề lợi dụng không gian mạng để gây hại đang ngày một gia tăng.

Tham gia trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội sáng 6/6, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, vấn đề lợi dụng không gian mạng để gây hại đang ngày một gia tăng… 
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tham gia trả lời chất vấn.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tham gia trả lời chất vấn.

Tham gia phát biểu tại Phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: trong thế giới thực có gì thì trên không gian mạng cũng có những điều như vậy. Và hiện nay thế giới đang có sự chuyển dịch vĩ đại - chuyển dịch toàn bộ thế giới thực vào thế giới ảo.Trong thế giới thực, chúng ta có hệ thống pháp luật, có chính quyền TƯ, địa phương, có lực lượng để duy trì sự lành mạnh của xã hội, trên không gian mạng chưa có được như vậy. Nhưng cuộc sống đã đi vào không gian mạng rất nhiều và đã gây ra hệ lụy có thực.

Để khắc phục vấn đề, giải pháp lúc này là hệ thống pháp luật, chính quyền, lực lượng phải nhanh chóng đi vào không gian mạng để duy trì sự lành mạnh của không gian mạng. Đồng thời về lâu dài, giải pháp căn cơ nhất là phải luôn luôn giáo dục kỹ năng sống trong không gian mạng hiện nay, và bắt đầu từ giáo dục phổ thông.

Bộ trưởng cho rằng: Đời thực thì chúng ta thở bằng không khí, không gian mạng thì chúng ta thở bằng tin tức nội dung. Trong thực tiễn hiện nay chúng ta có hàng ngàn tấn rác, nếu chúng ta không dọn thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong không gian mạng cũng có rác, nếu chúng ta không dọn, nó ảnh hưởng đến não người.

Muốn vậy, vấn đề trước mắt là phải quét rác. Đầu tiên, từng người tham gia mạng xã hội không xả rác. Cần dọn rác của chính mình. Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng đang được Bộ TT&TT soạn thảo và sắp tới sẽ ban hành.

Thứ nữa, các nhà mạng phải có bộ lọc để dọn rác và Bộ TT&TT sẽ yêu cầu cụ thể vấn đề này.

Vấn đề cuối cùng: các cơ quan, bộ ngành cũng phải thực hiện dọn rác. Các bộ ngành đầu tiên phải định nghĩa rác của mình, giám sát, phát hiện và tuyên bố đấy là rác, điều này thì phải dùng công nghệ.

Hiện nay, Bộ TT&TT đã có Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và cơ bản đã có chuyển đổi là phân tích, đánh giá, phân loại. Sau khi quyết định cái gì là rác, các bộ ngành sẽ thông báo đến Bộ TT&TT, các nhà mạng sau đó sẽ thực hiện yêu cầu gỡ bỏ, kể cả đối với mạng xã hội nước ngoài