Bộ TN-MT thanh tra dự án mỏ Núi Pháo tại Thái Nguyên

VietTimes -- Bộ TNMT cho biết, việc tiến hành thanh tra này là căn cứ trên thông tin phản ánh của người dân trong khu vực dự án Núi Pháo tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Nội dung là thanh tra toàn diện về bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai của dự án
Dự án núi Pháo
Dự án núi Pháo

Cụ thể, theo Bộ TNMT, người dân huyện Đại Từ đã phản ánh Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo - chủ dự án mỏ khai thác khoáng sản Núi Pháo - gây ô nhiễm môi trường. Do vậy, Bộ TNMT đã làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty này. Và thống nhất tiến hành ngay việc thanh tra toàn diện về tài nguyên môi trường của công ty Núi Pháo từ đầu tháng 8/2016 với nội dung thanh tra bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai.

Cuộc thanh tra này sẽ là cơ sở để Bộ TNMT yêu cầu doanh nghiệp chủ đầu tư mỏ Núi Pháo đánh giá toàn diện tác động dự án tới cuộc sống của người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng từ hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ. 

Việc thanh tra cũng là cơ sở để yêu cầu doanh nghiệp này phải báo cáo chi tiết về quá trình thực hiện dự án và các thay đổi về quy mô, công suất, công nghệ khai thác và chế biến so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Dự án khai thác và chế biến khoáng sản mỏ Núi Pháo có diện tích hơn 9 km2, trữ lượng khoảng 66 triệu tấn quặng đa kim, gồm: vonfram, florit, bismut và đồng, vị trí tại địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Dự án do Masan Resources đầu tư với tổng mức đầu tư trên 500 triệu USD. Trữ lượng quặng đã kim ở mỏ Núi Pháo có thể cho phép duy trì khai thác trong khoảng 16 năm, sản lượng Vonfram mỗi năm của mỏ khai thác ra có thể chiếm gần 7% tổng sản lượng Vonfram toàn cầu.