Bộ TN-MT thanh tra dự án mỏ Núi Pháo tại Thái Nguyên

Bộ TN-MT thanh tra dự án mỏ Núi Pháo tại Thái Nguyên Updating

VietTimes -- Bộ TNMT cho biết, việc tiến hành thanh tra này là căn cứ trên thông tin phản ánh của người dân trong khu vực dự án Núi Pháo tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên). Nội dung là thanh tra toàn diện về bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai của dự án
Ngoài nước thải độc, cứ 1 tấn thép ra lò ở Formosa, sẽ thải ra hơn nửa tấn chất thải rắn, 2,3 tấn khí độc, gây bụi kim loại và mưa axit

Ngoài nước thải độc, cứ 1 tấn thép ra lò ở Formosa, sẽ thải ra hơn nửa tấn chất thải rắn, 2,3 tấn khí độc, gây bụi kim loại và mưa axit

Sản xuất thép là một trong những ngành được cảnh báo về nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường. Với công suất 10,5 triệu tấn/năm, Formosa có thể cho ra hơn 31 triệu m3 nước thải độc hại và 6 triệu tấn chất thải rắn nếu các chất thải không được xử lý.