Bộ Thông tin và Truyền thông xếp tốp đầu về chỉ số cải cách hành chính quốc gia

VietTimes -- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GTVT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ VH-TT&DL, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đạt Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 trên 80%, đều trong nhóm 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Thông tin này công bố tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC các bộ, ngành, địa phương (PAR INDEX 2016).

Đây là năm thứ năm triển khai công tác xác định kết quả triển khai cải cách hành chính (CCHC) thông qua công cụ đánh giá, đo lường và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục khẳng định qua thực tiễn là công cụ quản lý mới trong triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ công bố tại hội nghị cho thấy kết quả như sau:
Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2016 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 của các Bộ chia thành 02 nhóm:
Nhóm thứ nhất đạt kết quả Chỉ số trên 80% gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nhóm thứ hai đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 70% đến dưới 80% gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy Ban dân tộc, Thanh tra Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Giá trị trung bình của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt được 80,94%, không có bộ nào có kết quả dưới 70%. Có 8 bộ có chỉ số CCHC năm 2016 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 Bộ. 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số cao nhất với kết quả 92,68%, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có kết quả thấp nhất với giá trị 71,91%.
Theo đó, kết quả Par Index 2016 của các tỉnh, thành phố: Giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2016 của các tỉnh, thành phố là 74,64%, trong đó có 30/63 đơn vị đạt kết quả trên giá trị trung bình. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 được chia thành 04 nhóm.
Nhóm A có Chỉ số CCHC trên 90%, Nhóm B từ 80% đến dưới 90% bao gồm 13 đơn vị xếp hạng từ vị trí thứ 2 đến vị trí thứ 14, Nhóm C từ 70% đến dưới 80% bao gồm 33 tỉnh, thành phố xếp hạng từ vị trí thứ 15 đến vị trí thứ 47 và Nhóm D chỉ số dưới 70%, bao gồm 16 tỉnh, xếp hạng từ vị trí thứ 48 đến vị trí thứ 63.
Thành phố Đà Nẵng tiếp tục là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng với kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 đạt được là 90,32% và là địa phương duy nhất có kết quả chỉ số thuộc Nhóm A.
Hậu Giang là địa phương có Chỉ số CCHC đứng cuối bảng xếp hạng đạt 62,55%, thấp hơn 27,77% so với vị trí dẫn đầu.