Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất ưu đãi về phí đăng ký tên miền

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhằm khuyến khích phát triển kinh tế số, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã nêu một số đề xuất mới tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet.
Khuyến khích phát triển kinh tế số với ưu đãi về phí đăng ký sử dụng tên miền. Ảnh minh họa.
Khuyến khích phát triển kinh tế số với ưu đãi về phí đăng ký sử dụng tên miền. Ảnh minh họa.

Theo đó, khoản 6 Điều 3 dự thảo bổ sung quy định: “Khuyến khích hoạt động khởi nghiệp, phát triển kinh tế số thông qua ưu đãi về phí, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền ".id.vn" đối với chủ thể cá nhân là công dân Việt Nam có tuổi đời trong phạm vi từ 18 đến 23 tuổi, thời gian ưu đãi tối đa 2 năm. Ưu đãi về phí, lệ phí trong đăng ký sử dụng tên miền “.biz.vn” đối với doanh nghiệp có thời gian thành lập trong vòng 1 năm tính đến thời điểm đăng ký tên miền, thời hạn ưu đãi tối đa 2 năm”.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung một số nguyên tắc đăng ký, sử dụng tên miền quốc tế. Cụ thể, tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đáp ứng các yêu cầu như không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, không vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam có trách nhiệm thẩm định, không cấp quyền sử dụng các tên miền thuộc phạm vi bảo vệ theo nguyên tắc giữ chỗ.

Đồng thời, dự thảo đưa ra các quy định về việc tạm ngừng, thu hồi tên miền quốc tế khi có vi phạm. Việc tạm ngừng tên miền căn cứ theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra khi tiến hành các hoạt động nghiệp vụ hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về thông tin và truyền thông. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam thực hiện việc tạm ngừng hoạt động tên miền được yêu cầu. Đồng thời, các đơn vị gửi văn bản thông báo về việc tạm ngừng tên miền đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Việc thu hồi tên miền quốc tế vi phạm được căn cứ theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Khi có thông báo, các nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam phối hợp với tổ chức quản lý đuôi tên miền cấp cao quốc tế thực hiện việc thu hồi tên miền trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định, văn bản yêu cầu thu hồi tên miền và thông báo về việc thu hồi tên miền đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.