Bộ Tài chính e ngại việc giao địa phương làm chủ dự án sân bay Lào Cai

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai cần đánh giá những lợi thế, thuận lợi trong trường hợp giao địa phương này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Lào Cai theo hình thức BOT.
Cảng Hàng không Lào Cai là cảng hàng không nội địa dùng chung giữa dân dụng và quân sự đạt tiêu chuẩn 4C và sân bay quân sự cấp II có khả năng đón các loại máy bay A320, A321 và tương đương.
Cảng Hàng không Lào Cai là cảng hàng không nội địa dùng chung giữa dân dụng và quân sự đạt tiêu chuẩn 4C và sân bay quân sự cấp II có khả năng đón các loại máy bay A320, A321 và tương đương.

Bộ Tài chính cho rằng, theo quy định hiện hành, việc quản lý quy hoạch và thực hiện dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không Lào Cai thuộc trách nhiệm của Bộ GTVT. Vì vậy, việc quyết định chủ trương đầu tư dự án theo hình thức PPP thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT.

Cũng theo Bộ Tài chính, hiện Nghị định 15/2015/NĐ – CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư không quy định việc chuyển giao trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ bộ, ngành cho các địa phương.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lào Cai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức lập đề xuất dự án làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không Lào Cai.

Trong văn gửi gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải cho biết, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển cho các dự án thuộc nguồn ngân sách Trung ương.

Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách Trung ương hạn hẹp, việc thu hút các nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là cần thiết.

Do vậy, căn cứ trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương và để tạo thuận lợi trong việc phát triển kinh tế tại địa phương, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lào Cai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức lập đề xuất dự án làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không Lào Cai theo quy định hiện hành.

Chỉ ít ngày sau khi quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Lào Cai được công bố, UBND tỉnh Lào Cai vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện Dự án xây dựng sân bay Lào Cai theo hình thức đối tác công - tư (PPP); đồng thời giao địa phương này là cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức lập đề xuất dự án làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ – CP.

Ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết đề xuất này sẽ giải quyết bài toán khó khăn về vốn đầu tư Dự án được dự báo có chi phí lên tới 3.500 tỷ đồng.

Hiện Sungroup là một trong số những nhà đầu tư đệ đơn sớm nhất lên Bộ Giao thông - Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam xin tham gia đầu tư Dự án cảng hàng không Lào Cai theo hình thức xã hội hóa.

Được biết, cảng Hàng không Lào Cai là cảng hàng không nội địa dùng chung giữa dân dụng và quân sự đạt tiêu chuẩn 4C và sân bay quân sự cấp II có khả năng đón các loại máy bay A320, A321 và tương đương. Sân bay có 2 vị trí đỗ tàu bay, sân bay Lào Cai có có công suất 560.000 hành khách/năm và 600 tấn hàng hóa/năm.

Phương thức tiếp cận hạ cánh tại sân bay Lào Cai được thiết kế có thiết bị tinh chỉnh. Trong giai đoạn tiếp theo (đến 2030), Cảng Hàng không Lào Cai nâng công suất lên 1.585.000 hành khách/năm và 2.880 tấn hàng hóa/năm với 5 vị trí đỗ tàu bay.

Tại khu vực xây dựng Cảng Hàng không Lào Cai sẽ được xây dựng một nhà ga hành khách trên khu đất 10.000 m2 với công suất thiết kế 308 hành khách/giờ cao điểm và trong giai đoạn tiếp theo là 634 hành khách/giờ cao điểm.

Theo Đầu tư