Bộ Nông nghiệp muốn có thêm Tổng cục Phòng chống thiên tai

VietTimes -- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có đề xuất được thành lập thêm Tổng cục Phòng chống thiên tai.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có dự thảo tờ trình về việc Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu thực thi một số nhiệm vụ mới của Bộ trong tình bình mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị điều chỉnh tên gọi Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối thành Cục Thương mại Thị trường Nông sản. Đổi tên Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II thành Học viện quản lý Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, trong dự thảo tờ trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị thành lập thêm Tổng cục Phòng chống thiên tai.

Trước đó, ngày 30/9/2016 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 8524/TTr-BNN-TCTL trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương xây dựng đề án thành lập trên cơ sở sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp để giúp Bộ thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai theo Luật phòng chống thiên tai.