Bộ Nội vụ: 4 năm, cả nước tinh giản hơn 5 vạn biên chế

VietTimes -- Từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người, trong đó, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách tại 63 địa phương giảm 4,26%, và giảm 11,85% tại 20/22 bộ và 8 cơ quan trực thuộc Chính phủ.
Ảnh minh họa: Hội vật liệu xây dựng VN.
Ảnh minh họa: Hội vật liệu xây dựng VN.

Thông tin trên được công bố sáng nay (27/12) tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ.

Đánh giá công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của ngành Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh: Ngay từ những ngày đầu năm, Bộ Nội vụ đã đề ra phương châm của năm là: “Tăng tốc, bức phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”.

Về nội dung tổ chức bộ máy và biên chế, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng danh mục, bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực của vị trí việc làm cán bộ, công chức theo ngành, lĩnh vực.

Hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở Bộ Nội vụ (Hà Nội) tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..
Hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính tại trụ sở Bộ Nội vụ (Hà Nội) tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..

Báo cáo của Bộ Nội vụ cũng cho thấy năm 2019, tổng biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước là hơn 253 517 biên chế, giảm 8,68% so với năm 2015. Năm 2019, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách tại 63 địa phương giảm 4,26%, tại 20 trong số 22 bộ và 8 cơ quan trực thuộc Chính phủ, giảm 11,85% so với năm 2015.

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, đã thực hiện tinh giản biên chế 50 547 người. Cũng trong năm 2019, ngành nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành thường xuyên rà soát, kiện toàn theo hướng tinh gọn, giảm bớt bất cập, chồng chéo, đến nay có 54/63 tỉnh thực hiện sáp nhập các trung tâm y tế để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế. Về xây dựng phương án thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã…

Đến nay, Bộ nội vụ đã thẩm định và trình Chính phủ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 40 địa phương; dự kiến sau khi sắp xếp sẽ giảm 6/713 đơn vị hành chính cấp huyện và 560/11 160 đơn vị hành chính cấp xã.