Bộ Nội vụ: 4 năm, cả nước tinh giản hơn 5 vạn biên chế

Bộ Nội vụ: 4 năm, cả nước tinh giản hơn 5 vạn biên chế

VietTimes -- Từ năm 2015 đến ngày 20/12/2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người, trong đó, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách tại 63 địa phương giảm 4,26%, và giảm 11,85% tại 20/22 bộ và 8 cơ quan trực thuộc Chính phủ.
Ban Tổ chức Trung ương: Tinh giản gần 1 vạn biên chế trong 3 tháng qua

Ban Tổ chức Trung ương: Tinh giản gần 1 vạn biên chế trong 3 tháng qua

VietTimes -- Tính đến 30/6/2019, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 đầu mối trực thuộc Trung ương, 61 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 485 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương; 87 cục, vụ, 73 đơn vị sự nghiệp thuộc Ban, Bộ, ngành Trung ương; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó; đã tinh giản được khoảng 97.900 biên chế.
Hà Nội chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện sang công ty cổ phần

Hà Nội chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện sang công ty cổ phần

VietTimes -- TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp. Đặc biệt sẽ chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần.
Chính phủ điện tử và tinh giản bộ máy hành chính: Không dễ làm được nếu không quyết tâm

Chính phủ điện tử và tinh giản bộ máy hành chính: Không dễ làm được nếu không quyết tâm

VietTimes -- Sau hơn 2 năm triển khai xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam, nhiều bộ, ngành, địa phương đã chính thức vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, để chính phủ điện tử hoạt động hiệu quả thì bộ máy cán bộ cho nó cũng phải hiệu quả và tinh giản về mặt nhân sự. Cùng với việc đó là vấn đề phải có mức lương cạnh tranh thay vì một mặt bằng chung của các cơ quan nhà nước.