Bộ LĐTBXH có thứ trưởng mới

Ông Huỳnh Văn Tí, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.
Ông Huỳnh Văn Tí vừa chính thức nhận quyết định điều động làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.
Ông Huỳnh Văn Tí vừa chính thức nhận quyết định điều động làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Đại diện Bộ Chính trị vừa trao quyết định điều động ông Huỳnh Văn Tí, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng quyết định chuẩn y ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Ông Huỳnh Văn Tí sinh ngày 12/10/1956, tốt nghiệp cử nhân Kinh tế, cử nhân Lý luận Chính trị, Cao cấp Quản lý Nhà nước. 

Với việc bổ nhiệm thêm ông Huỳnh Văn Tí làm thứ trưởng, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hiện có một bộ trưởng và 7 thứ trưởng.

Theo Bizlive