Bộ KHĐT “bêu” tên ông lớn DNNN lười công bố thông tin

VietTimes -- Theo Bộ KHĐT hiện có hơn 30 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước 'lờ' công bố thông tin sau hơn 9 tháng từ khi Nghị định Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước có hiệu lực.

Tổng công ty Sông Đà chưa thực hiện đày đủ về công bố thông tin của doanh nghiệp.

Tổng công ty Sông Đà chưa thực hiện đày đủ về công bố thông tin của doanh nghiệp.

Theo quy định của Nghị định Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thì thời hạn công bố kế hoạch sản xuất- kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 là không muộn hơn ngày 31/3/2016. Thời hạn cho nội dung còn lại muốn nhất cũng là trước ngày 20/6/2016.

Đến nay, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đều 'lờ' công bố thông tin. Cụ thể, một số doanh nghiệp lớn như PetroVietnam, Tổng công ty Thuốc lá (Vinataba), Tổng công ty Giấy, Tổng công ty Cà phê (Vinacafe), Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1), Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Thiết bị y tế là những đơn vị chưa thực hiện bất cứ một nội dung nào về công bố thông tin theo quy định.

Ngay cả các tập đoàn kinh tế, tổng công ty hàng đầu như Điện lực (EVN), Hàng hải (Vinalines), Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc (VEC) hay 3 ông lớn viễn thông là Viettel, Mobifone, Vinaphone... cũng không thực hiện đầy đủ nghị định của Chính phủ.

 Theo thống kê của Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KHĐT), đến ngày 15/7 trong số 31 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, duy nhất Tổng công ty Công nghiệp Xi măng (Vicem) công bố khá nghiêm túc về tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, đổi mới doanh nghiệp và lương thưởng... song cũng chưa đầy đủ, với việc công bố 6 trong 7 báo cáo đến thời hạn phải công bố.

 Còn lại, chỉ có 11/31 doanh nghiệp công bố kế hoạch sản xuất- kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016. Trong số yêu cầu công bố báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất- kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo, thì mới có 14/31 doanh nghiệp công bố báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới 2015; 6/31 công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015; 6/31 thực hiện công bố báo cáo tài chính; 14/31 công bố báo cáo tiền lương, tiền thưởng.

Có thể bạn quan tâm