Thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Được giá do đất “vàng”

VietTimes -- Phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp đang quản lý đất đai ở những vị trí đắc địa đã bán được với giá trị cao gấp nhiều lần so với giá trị sổ sách. Có những doanh nghiệp con số bán được gấp 34 lần so với giá trị số sách.
Có những phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp bán được gấp 32-34 lần giá trị sổ sách
Có những phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp bán được gấp 32-34 lần giá trị sổ sách

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp gửi Thủ tướng và cách Thành viên Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2016, cả nước có Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Bắc và Hà Nội thực hiện bán phần vốn không cần nắm giữ tại doanh nghiệp khác với tổng giá trị sổ sách là 871,6 tỷ đồng (bằng 11,6% so với cùng kỳ năm 2015), thu về 2.710,4 tỷ đồng, bằng 3,1 lần giá trị sổ sách.

Thực tế cho thấy, trong quá trình thoái vốn 6 tháng đầu năm 2016, phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp đang quản lý đất đai ở những vị trí đắc địa hoặc quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản đã bán được với giá trị gấp nhiều lần so với giá trị sổ sách.

Điển hình như: Công ty Du lịch Kim Liên (giá trị sổ sách 31 tỷ đồng, bán được 1.000 tỷ đồng, gấp 32 lần), Công ty CP Nước khoán Vĩnh Hảo (giá trị sổ sách 16 tỷ đồng, bán được 109 tỷ đồng, gấp 6,8 lần), Công ty CP Du lịch Đồ Sơn (giá trị sổ sách 4,5 tỷ đồng, bán được 155 tỷ đồng, gấp 34 lần), Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (giá trị sổ sách 98 tỷ đồng, bán được 439 tỷ đồng, gấp 4,4 lần)