Bộ Kế hoạch đầu tư sử dụng CNTT vào tổng hợp, theo dõi đầu tư công

VietTimes -- Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công sẽ nhanh chóng thống nhất được số liệu của công tác này trên toàn quốc.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công.

Theo đó, để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổng hợp, theo dõi kế hoạch đầu tư công thống nhất trên toàn quốc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai ứng dụng trong phạm vi cơ quan mình trên Hệ thống mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng, triển khai tại địa chỉ https://dautucong.mpi.gov.vn 

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp tài khoản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của 63 địa phương để sử dụng Hệ thống. Với các Bộ, ngành trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới cấp tài khoản cho bộ phận làm công tác giám sát đánh giá đầu tư, với đơn vị được giao quản lý đầu tư công thuộc Bộ, ngành trung ương chưa được cấp tài khoản đề nghị gửi đăng ký về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các Bộ, ngành trung ương và địa phương sử dụng tài khoản được cấp, tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để chỉ đạo các chủ đầu tư của các dự án này rà soát, quét và đính kèm các quyết định của dự án trên Hệ thống bao gồm: Quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định đầu tư điều chỉnh; Chỉ đạo các chủ đầu tư của các dự án này báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 trên Hệ thống.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2017, chỉ đạo đơn vị được giao quản lý đầu tư công sử dụng các chức năng về lập Kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên Hệ thống.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư lưu ý, trong quá trình sử dụng có vướng mắc, góp ý liên hệ với Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại: 080 43500/04 6274 0606/080 48474, thư điện tử: dautucong@mpi.gov.vn.