Bộ GTVT và Tổng công ty Đường sắt VN thực hiện yêu cầu của Thanh tra Chính phủ

VietTimes -- Sau khi có kết luận về 4 nhóm sai phạm lớn tại Tổng công ty Đường sắt VN, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ GTVT kiểm điểm và xử lý trách nhiệm với những sai phạm trên.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra 4 nhóm sai phạm lớn tại Tổng công ty Đường sắt VN- (Ảnh minh họa).
Thanh tra Chính phủ chỉ ra 4 nhóm sai phạm lớn tại Tổng công ty Đường sắt VN- (Ảnh minh họa).

Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xem xét để xử lý các khoản tiền có tính sai phạm theo kết luận thanh tra với tổng số tiền 131 tỷ đồng.

Để thực hiện nghiêm những kết luận này của Thanh tra Chính phủ, Bộ GTVT đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt VN, cùng các đơn vị thành viên rà soát, điều chỉnh, xử lý các nội dung theo Kết luận thanh tra để báo cáo kết quả thực hiện với Bộ GTVT trước ngày 5/10/2016.

Sau khi, nhận được kết quả thanh tra và chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng công ty Đường sắt VN khẳng định sẽ xử lý nhanh các sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận.

Trước đó, ngày 26/8 Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về 4 nhóm sai phạm lớn tại Tổng công ty Đường sắt VN như sau:

Thứ nhất, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã thiếu trách nhiệm trong việc quyết định và quản lý thực hiện các dự án đầu tư máy móc thiết bị và dự án kết cấu hạ tầng đường sắt gây lãng phí, kém hiệu quả, trong đó có 3 dự án mua sắm máy móc thiết bị với tổng giá trị 408 tỷ đồng (giai đoạn 2003 – 2009).

Thứ hai, Tổng công ty Đường sắt VN đã phê duyệt giá không đúng thẩm quyền, sai căn cứ, làm giảm hiệu quả đầu tư, lãng phí ngân sách, đặc biệt là Dự án mua ray bảo trì, sửa chữa đường sắt bằng nguồn vốn vay của Chính phủ Áo với giá cao bất thường so với giá ray có tính năng tương tự cùng thời điểm.

Thứ ba, góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất tại 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu trái quy định. Theo xác định của Thanh tra Chính phủ, việc thực hiện thủ tục góp vốn của Tổng công ty  trái với Nghị quyết 94/NQ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ, trái với quy định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành đường sắt giai đoạn 2012- 2015.

Thứ tư, Tổng công ty Đường sắt VN đã buông lỏng và vi phạm quy định quản lý vốn, tài sản dẫn đến lãng phí tiền vốn, cơ sở vật chất, đất đai được giao; hoạt động kinh doanh trì trệ, kém hiệu quả; một số nội dung về quản lý tài chính, tài sản còn để xảy ra khuyết điểm, vi phạm.