Bộ GTVT: Tổng giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng bổ nhiệm 67 cán bộ trước khi nghỉ hưu “đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín chung”

VietTimes – Đây là nội dung Kết luận thanh tra của Bộ GTVT đối với trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về công tác bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý.
Cựu Tổng giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng. Ông Hùng đã nghỉ hưu từ ngày 19/7/2018. Ảnh: ACV
Cựu Tổng giám đốc ACV Lê Mạnh Hùng. Ông Hùng đã nghỉ hưu từ ngày 19/7/2018. Ảnh: ACV

Trước đó, báo chí đồng loạt đưa tin về việc khi đã có thông báo nghỉ hưu theo chế độ, trong những tháng cuối cùng còn là Tổng giám đốc ACV, ông Lê Mạnh Hùng đã ký hơn 100 quyết định bổ nhiệm cán bộ tại tổng công ty này.

Sau khi xuất hiện thông tin trên, Bộ GTVT đã quyết định tiến hành thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ tại ACV trong giai đoạn từ 1/4/2016 đến 11/7/2018. Đây là giai đoạn từ khi ACV chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tới khi chịu thanh tra.

Theo kết quả thanh tra, trong giai đoạn này, ACV đã bổ nhiệm 172 trường hợp giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp, bao gồm cả chuyển đổi chức danh.

Trong đó, năm 2016 ACV bổ nhiệm 50 trường hợp, năm 2017 bổ nhiệm 16 trường hợp, với 8 cán bộ cấp Ban và 8 cán bộ cấp Phòng. Lý do bổ nhiệm là kiện toàn nhân sự Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Ban Thư ký, Văn phòng điều hành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành mới được thành lập.

Sang năm 2018, ACV đã bổ nhiệm 106 trường hợp. Trong đó, có 53 trường hợp đã trình đề nghị bổ nhiệm trong các năm 2016 và năm 2017.

Về thời gian, trong tháng 2/2018, có 2 trường hợp có quyết định bổ nhiệm. Trong ngày 13/4/2018 có 11 trường hợp có quyết định bổ nhiệm, ngày 26/5/2018 có 26 trường hợp có quyết định bổ nhiệm, ngày 19/6/2018 có 67 trường hợp có quyết định bổ nhiệm.

Trong tổng số 106 quyết định bổ nhiệm này, có 90 trường hợp bổ nhiệm chức danh, 7 trường hợp điều động bổ nhiệm, 9 trường hợp chuyển đổi chức danh do thay đổi mô hình tổ chức.

Qua kiểm tra xác suất, đoàn thanh tra của Bộ GTVT nhận xét hồ sơ bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm, chuyển đổi chức danh lãnh đạo quản lý của 106 trường hợp đều được Ban Thường vụ Đảng ủy và HĐQT ACV thống nhất thông qua, có ban hành Nghị quyết, trước khi Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm theo phân cấp được quy định tại Quy chế 176/QĐ-HĐQT và Quy định 324 QĐ/ĐU.

Đoàn thanh tra cũng chưa phát hiện trường hợp bổ nhiệm cấp phó nào trong các đợt bổ nhiệm của năm 2018 là vượt quy định về số lượng cấp phó theo Quy định 73/QĐ-HĐQT của HĐQT ACV.

Về điều kiện, tiêu chuẩn; trình tự, thủ tục bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm đối với 97 trường hợp (không bao gồm cán bộ chuyển đổi chức danh), có 96/97 trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Quy chế 176/QĐ-HĐQT.

Một trường hợp bổ nhiệm tại Cảng hàng không Rạch Giá - đối với ông Tạ Quang Hợp - lên chức danh đội trưởng khi không đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo Quy chế 176/QĐ-HĐQT.

Trường hợp này, Ban Thường vụ Đảng ủy ACV đã ban hành Nghị quyết số 1177-NQ/ĐU/2018 tạm ngừng thực hiện quyết định bổ nhiệm, chờ xem xét, xử lý sau.

Thanh tra Bộ GTVT đánh giá, ACV đã cơ bản thực hiện đúng trình tự, thủ tục bổ nhiệm và hồ sơ bổ nhiệm theo quy trình tại Quy chế 176/QĐ-HĐQT.

Thanh tra Bộ GTVT đánh giá, người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV đã thực hiện và phối hợp thực hiện đầy đủ trách nhiệm gắn với chức vụ lãnh đạo quản lý tại ACV trong công tác bổ nhiệm cán bộ.

Nổi bật là việc các trường hợp được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện cơ bản phù hợp với quy định về trình tự, thủ tục. Các trường hợp được bổ nhiệm, điều động bổ nhiệm đều được Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV thông qua trước khi Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc ban hành quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền.

Về các tồn tại, hạn chế trong bổ nhiệm cán bộ tại ACV, kết luận thanh tra của Bộ GTVT cho biết, khi làm hồ sơ bổ nhiệm có một số sơ yếu lý lịch chưa có xác nhận của đơn vị, một số trường hợp hồ sơ thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, thiếu chương trình hành động. Một số trường hợp chưa do Ban Tổ chức nhân sự là đại diện của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chủ trì tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, mà giao cho đơn vị là chi nhánh cảng hàng không tự thực hiện.... Bên cạnh đó, việc lưu trữ hồ sơ bổ nhiệm chưa bảo đảm khoa học.

Thanh tra Bộ GTVT cho biết, có một số nội dung quy định nội bộ của ACV liên quan công tác bổ nhiệm cán bộ chưa thống nhất, thiếu cụ thể, cần phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp quy định và thực tiễn công tác quản lý, điều hành của ACV.

Liên quan tới trách nhiệm của cựu Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng, thanh tra Bộ GTVT kết luận, mặc dù được sự phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐQT ACV trước khi ký các quyết định bổ nhiệm đối với 67 cán bộ quản lý vào ngày 19/6/2018 (có hiệu lực từ 01/7/2018), “nhưng thời điểm thực hiện việc bổ nhiệm trùng với thời điểm đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc ACV đã có thông báo nghỉ hưu theo chế độ, điều này đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín chung” – Kết luận thanh tra nêu.