Ông Lại Xuân Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không VN

VietTimes -- Ông Lại Xuân Thanh vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không VN (Mã CK: ACV) nhiệm kỳ 2016-2020, thay thế cho ông Nguyễn Nguyên Hùng nghỉ hưu theo chế độ.
Ông Lại Xuân Thanh - Tân Chủ tịch HĐQT ACV
Ông Lại Xuân Thanh - Tân Chủ tịch HĐQT ACV

Sáng ngày 28/6/2017, HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không VN (Mã CK: ACV) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Theo đó, ông Lại Xuân Thanh đã HĐQT ACV được bầu giữ chức chủ tịch, thay thế cho ông Nguyễn Nguyên Hùng nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lại Xuân Thanh sinh năm 1963, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội, thông thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Nga; là Thạc sĩ quản trị Nhà nước và Cử nhân luật quốc tế, từng được đào tạo tại Liên Xô và Hà Lan. Ông Thanh đảm nhận cương vị Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam từ năm 2006.

Trước khi được phân công đại diện phần vốn nhà nước, được bầu làm chủ tịch HĐQT ACV, ông Lại Xuân Thanh giữ chức Cục trưởng Cục Hàng không VN từ năm 2012 đến nay.

ACV là doanh nghiệp cổ phần đang nắm giữ hoạt động của 22 sân bay trong cả nước, vốn điều lệ (hợp nhất) 25.054 tỉ đồng, tổng tài sản (hợp nhất) 47.337 tỉ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2017, ACV đạt 7.286 tỷ đồng doanh thu, đạt 55% kế hoạch; 2.298 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, đạt 63% kế hoạch cả năm.

Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc ACV cho biết, tỷ lệ cổ tức sẽ chi trả cho năm 2016 của ACV là 6%, tương đương số tiền chi trả hơn 1,300 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng công ty vẫn chưa xác định được thời gian chi trả.

Trong năm 2017, ACV đặt kế hoạch tổng hành khách quốc tế đạt 27 triệu khách, tăng 14% so năm 2016; khách nội địa 64 triệu khách, tăng 12%. Tổng lượng hàng hóa vận chuyển dự kiến 1,180 ngàn tấn, tăng 5% so với năm 2016. Công ty cũng đặt mục tiêu doanh thu trong năm nay là  các chỉ tiêu này không bao gồm hoạt động của khu bay. Ngoài ra, kế hoạch đặt ra chưa tính đến ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ mà chủ yếu là khoản nợ vay ODA bằng đồng Yên Nhật.