Bộ GTVT hỏa tốc mở lại toàn bộ đường bay nội địa, khôi phục xe khách liên tỉnh

VietTimes -- Đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh sẽ được khai thác với tần suất 20 chuyến khứ hồi/ngày, các đường bay Hà Nội/TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại khai thác tối đa 6 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay.
Các đường bay nội địa được hoạt động trở lại.
Các đường bay nội địa được hoạt động trở lại.

Bộ GTVT vừa ban hành Công văn hỏa tốc 3864/BGTVT-VT về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Bộ GTVT chỉ đạo khôi phục vận tải đường bộ từ 00h phút ngày 23/4/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Mở lại tất cả các đường bay nội địa

Đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh sẽ được khai thác với tần suất 20 chuyến khứ hồi/ngày;

Các đường bay Hà Nội/TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại khai thác tối đa 6 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay;

Đường bay Hà Nội/TP Hồ Chí Minh đi các địa phương khác, mỗi hãng được khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay;

Đường bay TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo và ngược lại khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày;

Các đường bay giữa các địa phương khác có điểm đi/đến không phải Hà Nội/TP Hồ Chí Minh, mỗi hãng được phép khai thác 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Bộ GTVT hỏa tốc mở lại toàn bộ đường bay nội địa, khôi phục xe khách liên tỉnh  ảnh 1
Công văn hỏa tốc số 3864 BGTVT - VT của Bộ GTVT về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vận hành trở lại xe khách liên tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể việc vận chuyển hành khách nội tỉnh thuộc phạm vi quản lý;

Với vận tải hành khách liên tỉnh, xe tuyến cố định chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 01 chuyến/tuyến);

Xe hợp đồng, xe du lịch chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 01 xe/đơn vị kinh doanh vận tải).

Đường sắt: tăng số chuyến 

Tuyến Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày (3 chuyến Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh và 3 chuyến ngược lại);

Các tuyến đường sắt còn lại duy trì mỗi tuyến 1 đôi tàu khách/ngày (1 chuyến đi và 1 chuyến ngược lại).

Khôi phục vận tải đường thủy nội địa

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định vận tải nội địa;

Vận tải hành khách hàng hải, đường thủy liên tỉnh khai thác tối đa 1 chuyến/tuyến/ngày.