Bộ Công thương yêu cầu TKV báo cáo nghiệm thu dự án nhôm - bauxit

VIetTimes -- TKV phải khẩn trương hoàn thành công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, đồng thời có văn bản gửi Bộ Công Thương trước ngày 30/4 đối với dự án Tổ hợp Bauxit-Nhôm Lâm Đồng và trước ngày 30/6 đối với Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ.
Dự án nhà máy Bauxit Tân Rai
Dự án nhà máy Bauxit Tân Rai

Tại buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) liên quan đến một số dự án đầu tư của TKV thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải yêu cầu, đối với Dự án khai thác, chế biến cromit Cổ Định Thanh Hóa, TKV làm việc với Công ty Archipelago Metals Ltd (AML) để giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến việc hợp tác khai thác, chế biến tại mỏ và có báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/4.

Với việc bảo vệ mỏ, bảo vệ tài sản, trong tháng 3, TKV tổ chức đoàn công tác phối hợp với tỉnh Thanh Hóa và Công ty cổ phần Crômit Thanh Hóa thực hiện các biện pháp bảo vệ mỏ, bảo trì máy móc thiết bị của Nhà máy luyện frerocrom và máy móc thiết bị phục vụ khai thác trong quá trình tạm dừng hoạt động.

Đối với Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, TKV có trách nhiệm thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1778/VPCP-CN ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan để sớm có báo cáo đánh giá về Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với Dự án Cảng Kê Gà, tỉnh Bình Thuận, TKV có trách nhiệm làm việc cụ thể với UBND tỉnh Bình Thuận, Hội đồng đánh giá thiệt hại, bồi thường, hỗ trợ thiệt hại khi dừng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà và các doanh nghiệp liên quan để thống nhất phương án đền bù, hỗ trợ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành…

Đối với Dự án Tổ hợp Bauxit-Nhôm Lâm Đồng và Dự án Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, TKV thực hiện đúng theo ý kiến Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về các Dự án khai thác bôxit, sản xuất alumin Nhân Cơ (tỉnh Đắk Nông) Tân Rai (tỉnh Lâm Đồng) tại thông báo số 124/TB-VPCP ngày 9/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.