Bộ Công thương trưng cầu dân ý về Nghị định kinh doanh đa cấp

VietTimes -- Bộ Công thương mong muốn người dân và doanh nghiệp góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo nghị định về kinh doanh đa cấp.
Tính đến tháng 11/2016, Bộ Công Thương đã dừng hoạt động tới 25 công ty đa cấp.
Tính đến tháng 11/2016, Bộ Công Thương đã dừng hoạt động tới 25 công ty đa cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Dự thảo Bộ Công thương xây dựng sẽ thay thế Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Vì vậy, Bộ Công Thương mong nhận được ý kiến đóng góp rộng rãi của của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Nhằm quản lý tốt hơn hoạt động kinh doanh đa cấp, trong thời gian tới Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 42/2014/NĐ-CP để trình Chính phủ ban hành vào cuối năm 2016, đầu năm 2017 với các định hướng cơ bản như: minh bạch hóa hoạt động bán hàng đa cấp; nâng cao thẩm quyền của cơ quan quản lý ở địa phương đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

Trong dự thảo được Bộ Công thương đang xây dựng có những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp như: Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp yêu cầu phải đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để trở thành người tham gia bán hàng đa cấp; yêu cầu phải mua một số lượng hàng hóa nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để trở thành người tham gia bán hàng đa cấp; cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó; Cản trở người tham gia bán hàng đa cấp trả lại hàng hóa theo quy định tại Điều 48 Nghị định này...

Hay cấm người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện những hành vi như yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc trả một khoản tiền nhất định dưới bất kỳ hình thức nào để được quyền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp; cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn về lợi ích của việc tham gia bán hàng đa cấp, tính chất, công dụng của hàng hóa, hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp...

Tính đến tháng 11/2016, Bộ Công Thương đã dừng hoạt động tới 25 công ty đa cấp, và đang tiếp tục rà soát, kiểm tra đối với 42 công ty còn lại. Số công ty bị xóa sổ trên đều nằm trong diện bị Bộ Công thương thanh kiểm tra trong từ tháng 6/2015 đến tháng 11/2016. Trong số 25 công ty bị xóa sổ, có 14 công ty bị thu hồi giấy phép và 11 doanh nghiệp bị tạm dừng và chấm dứt hoạt động.