Bộ Công Thương muốn sáp nhập hàng loạt đơn vị trực thuộc

VietTimes -- Bộ Công Thương đang bàn thảo, lấy ý kiến việc sáp nhập nhiều vụ, cục, viện với nhau, từ đó giảm từ 35 đầu mối như hiện nay xuống còn 28 đầu mối, số đơn vị sau khi sắp xếp lại giảm 7 đơn vị.
Trụ sở Bộ Công thương.
Trụ sở Bộ Công thương.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã quyết định đưa ra bàn cùng tập thể Ban cán sự Bộ, nhất trí thông qua phương án kiện toàn và tái cấu trúc, thu hẹp các vụ, cục, viện để giảm sự cồng kềnh của bộ máy.

Theo đó, Tổng cục Năng lượng dự kiến tách thành một cục và 2 vụ; Vụ Thị trường thương mại Miền núi nhập vào Vụ Thị trường trong nước; Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng nhập thành Cục Công nghiệp.

Vụ Tài chính tách ra một phần về Vụ Kế hoạch, một phần về Vụ Đổi mới phát triển doanh nghiệp, Vụ phát triển nguồn nhân lực (trước đây tách ra từ Vụ tổ chức ) nay nhập lại về Vụ tổ chức cán bộ, Vụ thi đua khen thưởng và Cục Công tác phía nam ( trước kia là văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh) nhập về thuộc Văn phòng Bộ…

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Thương mại và Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp nhập thành một viện.

Bộ Công Thương cũng tính đổi tên hàng loạt cơ quan trực thuộc khác. Như Cục Điều tiết điện lực đổi tên thành Cơ quan Điều tiết điện lực quốc gia. Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đổi tên từ Cục Quản lý cạnh tranh, chuyển nhiệm vụ về phòng vệ thương mại cho Cục dự kiến thành lập mới là Cục Phòng vệ thương mại. Cục Công nghiệp địa phương đổi tên thành Cục Khuyến công.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đổi tên từ Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 về thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Được biết, chủ trương này hiện đang được Bộ Công Thương đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến cán bộ, nhân viên.

Trước đó, Tổ công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương truyền đạt lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giải trình 8 vấn đề nóng trong đó có việc cải cách bộ máy hành chính cồng kềnh hiện nay của ngành công thương.