Bộ Công Thương chi 60 tỷ đồng thực hiện kế hoạch hành động cách mạng công nghiệp 4.0

Triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch hàng động với tổng kinh phí thực hiện 60 tỷ đồng.

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang lan nhanh tại nhiều quốc gia

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang lan nhanh tại nhiều quốc gia

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành Quyết định số 4246 về Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.

Mục tiêu tổng quát của quyết định là các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, chủ động nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng này trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong phát triển công nghiệp và thương mại.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế, hỗ trợ doanh ngiệp tiếp cận và nhanh chóng hấp thu, phát triển các công nghệ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Quyết định cũng nhấn mạnh việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước ngành Công Thương, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương phục vụ yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hành động là 60 tỷ đồng.

Theo ICTNews 

http://ictnews.vn/cntt/bo-cong-thuong-chi-60-ty-dong-thuc-hien-ke-hoach-hanh-dong-cach-mang-cong-nghiep-4-0-161179.ict

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm