Bảo hiểm sai sót hệ thống công nghệ, dân mất quyền lợi

VietTimes --  Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, việc in thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho những người tham gia đủ 5 năm liên tục và thực hiện chính sách với đối tượng này vừa qua đã có sai sót do hệ thống công nghệ thông tin về BHYT tại các địa phương, bệnh viện chưa liên thông.
Nhiều người dân mất quyền lợi Bảo hiểm vì sai sót của hệ thống công nghệ thông tin về BHYT- (Ảnh minh họa).
Nhiều người dân mất quyền lợi Bảo hiểm vì sai sót của hệ thống công nghệ thông tin về BHYT- (Ảnh minh họa).

“Hệ thống công nghệ thông tin BHXH đang hoàn thiện. Chỉ một năm nữa dữ liệu về BHYT sẽ được liên thông, khi đó cơ bản không còn sai sót trong cấp thẻ, chi trả BHYT nữa. Đồng thời cũng ngăn chặn tình trạng trục lợi Quỹ BHYT như vừa qua”, bà Minh nói.

Tuy vậy, BHXH sẽ rà soát từng trường hợp cụ thể và chủ động liên hệ để sửa sai. Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH VN, cho biết hiện BHXH VN đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành khắc phục tình trạng.

Ông Sơn cho biết, Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam sẽ thống kê danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, BHXH tỉnh thực hiện rà soát dữ liệu người tham gia BHYT để thực hiện đổi thẻ BHYT có bổ sung thông tin “thời điểm đủ 05 năm liên tục” khi thẻ BHYT của người tham gia BHYT hết thời hạn sử dụng.

Theo Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: “Người tham gia BHYT khi đi KCB theo quy định sẽ được thanh toán 100% chi phí KCB khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở”.

Hiện tại, sau điều chỉnh từ ngày 1/5/2016, lương cơ sở là 1,210,000 đồng, như vậy, tổng 6 tháng lương cơ sở  là 7,260,000 đồng.

Khoản 1, điểm d, Điều 9 Quyết định 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn:

“Trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm thì được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT”.

Khi được cấp giấy chứng nhận này, người tham gia BHYT không phải thanh toán phần cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh (chỉ áp dụng đối với trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến).

Được biết, trong năm qua, BHXH chi hơn 300 tỷ đồng cho công tác tuyên truyền, trong đó 1/3 số tiền sử dụng tuyên truyền ở cấp trung ương, 2/3 chi cho nhiệm vụ truyền thông ở địa phương. Tuy vậy nhưng nhiều người vẫn không biết về chính sách miễn đồng chi trả khi tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Trường hợp bạn tham gia BHYT liên tục từ đủ 05 năm trở lên nhưng trên thẻ BHYT không có dòng “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…./…./…….”, bạn cần lập hồ sơ để đổi lại thẻ BHYT mới có dòng Thời điểm đủ 05 năm liên tục nộp tại cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHYT. Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế được quy định tại Phiếu giao nhận hồ sơ 402/……./THE như sau:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản/người).
- Thẻ BHYT cũ còn giá trị.
- Trường hợp đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục, nếu có quá trình tham gia BHYT trước đó ở tỉnh/thành/ phố khác: bổ sung  bản chính “ Giấy xác nhận tham gia BHYT” do BHXH tỉnh/thành phố khác cấp.