Bao giờ hết “nạn” chuyển nhượng chui tên miền?

VietTimes -- Chỉ còn nửa tháng nữa là đến thời điểm Thông tư hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet có hiệu lực, tuy nhiên, người dùng vẫn đợi hướng dẫn chi tiết từ Bộ Tài chính về việc nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn” để tránh tình trạng chuyển nhượng 'chui' đầy rủi ro và thất thu thuế.

Việc mua bán, chuyển nhượng tên miền ".vn" đang đứng trước yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý (ảnh minh họa).
Việc mua bán, chuyển nhượng tên miền ".vn" đang đứng trước yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý (ảnh minh họa).

Đã nhiều năm qua, việc mua bán, chuyển nhượng tên miền “.vn” vốn là nhu cầu chính đáng của cộng đồng nhưng lại vẫn gặp nhiều khó khăn. Thực tế ghi nhận việc nhiều tổ chức, cá nhân đã đăng ký, nắm giữ hàng ngàn tên miền mong muốn thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc chủ thể đã đăng ký nay không còn nhu cầu sử dụng, muốn bán, chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền của mình cho người khác nhưng do vướng phải cơ chế pháp lý chưa đầy đủ nên chưa thể thực hiện được việc trao đổi chuyển nhượng. Trong khi đó, những người đang có có nhu cầu sử dụng hoặc muốn mua lại nhưng không có cơ hội để có được tên miền đang có nhu cầu sử dụng.  

 Ngày 01/7/2014, Thủ trướng Chính phủ ban hành Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2014 vốn được sự mong chờ của cộng đồng, xã hội.

Cùng với đó, việc ra đời của Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2016. Nội dung cơ bản của Thông tư hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá đã được quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở pháp lý quan trọng; được kỳ vọng sẽ là động lực làm sôi động thị trường, nâng cao giá trị của tên miền “.vn”; là nhân tố tác động và thúc đẩy tên miền “.vn” phát triển.

Tuy nhiên, các nội dung của Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT mới chỉ là hướng dẫn cách thức hoàn thiện thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền “.vn”. Một nội dung rất quan trọng khác là việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng là một điều kiện bắt buộc mà các bên chuyển nhượng phải hoàn tất trước khi chuyển giao quyền sử dụng tên miền thì hiện vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để đồng bộ với Thông tư.

Bên cạnh việc hoàn tất các hồ sơ giấy tờ quy định về chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền, thực hiện nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền là bước bắt buộc trước khi bên nhận chuyển nhượng được thực hiện đăng ký lại tên miền để hoàn tất quá trình chuyển nhượng. Tuy nhiên hiện, vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết về cách thức hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng tên miền. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ có các hướng dẫn về thuế và cách thức thực hiện nộp thuế chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền kịp thời theo thời hạn có hiệu lực của Thông tư.

Với các hướng dẫn cụ thể chi tiết của Bộ TTTT về hồ sơ và hướng dẫn về thuế của Bộ Tài chính thì các chủ thể tên miền “.vn” sẽ chính thức, yên tâm thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền theo quy định của Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 12/11/2009 và Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Thực tế hiện nay vẫn đang diễn ra các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền, song do chưa có các quy định, hướng dẫn chính thức về chuyển nhượng, các bên tham gia quá trình chuyển nhượng đang thực hiện theo các phương thức không chính thức như thỏa thuận một bên hoàn trả, một bên đăng ký lại tên miền. Với nhu cầu mạnh mẽ của xã hội, việc triển khai được trên thực tế hoạt động chuyển nhượng tên miền Internet một cách hợp pháp sẽ là một động lực làm sôi động thị trường, giúp nâng cao nhận thức và là nhân tố tác động vào thị trường tên miền, thúc đẩy tên miền “.vn” phát triển.