Ban hành chức năng , nhiệm vụ của Cục Thông tin đối ngoại

VietTimes -- Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan trực thuộc Bộ TT&TT, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về thông tin đối ngoại. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với cán bộ Cục Thông tin đối ngoại

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với cán bộ Cục Thông tin đối ngoại

Ngày 16/6/2017, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-BTTTT Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

Theo đó, Cục có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Cục có 15 nhiệm vụ và quyền hạn.

Về tổ chức bộ máy, biên chế , Cục có các phòng: Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Điều phối, Phòng Thông tin báo chí xuất bản, Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục đó là: Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết định số 463/QĐ-BTTTT ngày 17/4/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT về chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.

Lưu tin
Tin liên quan
Có thể bạn quan tâm
Khởi động chiến dịch bóc gỡ mã độc quy mô lớn

Khởi động chiến dịch bóc gỡ mã độc quy mô lớn

VietTimes – “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020” là chiến dịch vì cộng đồng, cung cấp các công cụ kiểm tra, xử lý và bóc gỡ mã độc nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng trên không gian mạng Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 
10 năm sau thảm hoạ Fukushima: Hạt nhân hóa hay không?

10 năm sau thảm hoạ Fukushima: Hạt nhân hóa hay không?

VietTimes – Tiến sỹ Terry F. Buss, Học viện Hành chính Quốc gia Mỹ, đưa ra nhận định với VietTimes về chính sách năng lượng tái tạo của thế giới, trong lúc "bóng ma" thảm họa hạt nhân ở Nhật Bản vẫn chưa dứt.