Anh LêNhà báo
Phí Lê Mai
Nhận thức trở thành rào cản lớn nhất với doanh nghiệp khi chuyển đổi số
Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký HH Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam:

Nhận thức trở thành rào cản lớn nhất với doanh nghiệp khi chuyển đổi số

VietTimes – Khó khăn đầu tiên và cũng là lớn nhất đối với các doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số chính là vấn đề nhận thức. Nhiều doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi số rất phức tạp nhưng không hẳn...

Close