9 địa phương bổ nhiệm 58 "người nhà" không đúng quy định

VietTimes -- Có 9 địa phương gồm Hà Giang, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Yên Bái, Đà Nẵng bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định. Trong đó, 58 trường hợp là người nhà; 10 trường hợp vi phạm về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình

Theo báo cáo kinh tế xã hội được Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình trình bày trước Quốc hội sáng 22/5, Chính phủ thừa nhận năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu.

Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác cán bộ vẫn còn những yếu kém; một số trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định, gây bức xúc dư luận . Hiệu lực hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở một số nơi còn hạn chế.

"Hiện tiếp tục có phản ánh tại Hải Dương, Hải Phòng và đang được kiểm tra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa có 8 phó giám đốc; Sở Tài nguyên Môi trường Bình Định có 6 phó giám đốc Sở. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có 44 lãnh đạo/46 công chức; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên bổ nhiệm thừa 23 lãnh đạo", báo cáo nêu.

Bên cạnh việc chỉ rõ sai phạm về công tác cán bộ ở các địa phương, Chính phủ cũng cho biết kỷ luật, kỷ cương trong nhiều cơ quan còn chưa tốt. Tinh giản biên chế chưa đạt mục tiêu đề ra.

"Tính đến ngày 1/4/2017, trên cơ sở đề nghị của Bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ đã thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế năm 2015, 2016 và đầu năm 2017 với tổng số đối tượng giải quyết tinh giản biên chế là trên 22,7 nghìn người", Chính phủ thông tin.

Thời gian tới, Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các bộ ngành, địa phương. Nghiên cứu, hoàn thiện mô hình trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; phân cấp quản lý viên chức và tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập.

Công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đề cao trách nhiệm giải trình và trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức. Tăng cường thanh tra công vụ, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí.