5 tỉnh thành xuất khẩu cao đều nhờ doanh nghiệp FDI

Theo Tổng cục Hải quan, có 5/63 tỉnh thành của cả nước có kim ngạch xuất khẩu đạt trên 10 tỉ USD trong 10 tháng qua.
5 tỉnh thành xuất khẩu cao đều nhờ doanh nghiệp FDI

Cụ thể, TP.HCM dẫn đầu với tổng kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng lên đến 25,335 tỉ USD, xếp thứ 2 là Bắc Ninh xuất khẩu đạt 18,138 tỉ USD, Bình Dương đạt 15,373 tỉ USD, Thái Nguyên 13,857 tỉ USD và Đồng Nai đạt 11,63 tỉ USD...

Trong 10 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 134 tỉ USD, riêng 5 tỉnh thành kể trên đã chiếm 63% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tỉnh, thành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất nước cũng chính là những địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào hàng “top” của cả nước.

Theo Thanh Niên