5 năm tới, vốn giảm nghèo sẽ đầu tư là 48.397 tỉ đồng

VietTimes -- Theo Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020 của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí thực hiện chương trình này trong 5 năm tới là 48.397 tỉ đồng.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đến 2020 phấn đấu 75% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh- (Ảnh minh họa).
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đến 2020 phấn đấu 75% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh- (Ảnh minh họa).

Số tiền này được đầu tư nhằm mục tiêu đến 2020 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân ở tốc độ 1% - 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3%- 4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. 

Về chất lượng cuộc sống, mục tiêu chương trình là bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần).

Đến năm 2020 phấn đấu 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và 20- 30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, chương trình sẽ hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho khoảng 20.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trong đó từ 60%- 70% lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Từ 80%- 90% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo tiêu chuẩn và cấp kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; từ 60%- 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, từ 80%- 90% trạm y tế cấp xã có đủ điều kiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 100% xã có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 80% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới; 75% hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.