17 thành viên Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội

Trong 197 ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương thì có Thủ tướng, 3 phó thủ tướng cùng 13 bộ trưởng. 
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng 14/4. Ảnh: Giang Huy.
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng 14/4. Ảnh: Giang Huy.

Sáng 14/4, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông qua danh sách 197 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc các cơ quan Trung ương. Chiếm nhiều nhất là khối Quốc hội với 113 ứng cử viên, kế đó là khối Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 31, khối Chính phủ 17, khối Quân đội 15.

Trong khối Chính phủ, ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 3 Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ và Phạm Bình Minh, còn có Thứ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM Phan Thành Bình. 

Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Quốc phòng theo cách sắp xếp của Hội đồng bầu cử không nằm trong khối Chính phủ mà thuộc Bộ Công an và Quốc phòng.

Trước đó khóa 13 (2011-2016), Chính phủ có 17 thành viên tham gia Quốc hội, ngoài Thủ tướng còn có 4 Phó thủ tướng và 12 bộ trưởng.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tất cả 197 ứng cử viên đã được lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, phần lớn đạt tín nhiệm 100%. 5 trường hợp có đơn thư khiếu nại của cử tri, trong đó một người được xác định là khiếu nại không có cơ sở, số còn lại đang xem xét.

Theo quy trình bầu cử, đến trước 27/4 Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ công bố danh sách ứng cử viên và từ 2/5 đến 21/5 ứng cử viên có thể vận đồng bầu cử tại hội nghị cử tri hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng. Đến ngày 22/5, cử tri cả nước sẽ đi bầu, chọn ra 500 đại biểu Quốc hội khóa 14.

Theo VnExpress