Lối ra cho lợn: Vẫn là bài toán nan giải...

Lối ra cho lợn: Vẫn là bài toán nan giải...

VietTimes-- Lợn rớt giá thê thảm, vì sao? Vì người nông dân nuôi lợn không có kế hoạch, cứ thấy giá cao là đua nhau đầu tư, bất luận ngày mai thế nào? Vì thị trường tiểu ngạch Trung Quốc tiêu thụ thịt lợn “dở chứng” đóng cửa? Vì thịt lợn nhập khẩu tăng? Vì nông dân nuôi lợn bằng “thức ăn tăng trọng”?...  Đâu là nguyên nhân chính? Lối thoát cho vấn đề muôn thuở "được mùa - rớt giá”, xem ra, vẫn là bài toán vô cùng nan giải…