10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử

Trang TechRadar bầu chọn ra danh sách 10 chiếc điện thoại có thiết kế xấu nhất trong lịch sử. Trong danh sách này, Motorola và Samsung, mỗi hãng góp 2 model.

Vertu Signature Cobra

Vertu Signature Cobra

10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử ảnh 1

1. Xcute DV1 (thời điểm ra mắt: 2005).

10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử ảnh 2

2. Motorola StarTAC Rainbow (thời điểm ra mắt: 1996).

10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử ảnh 3

3. Nokia 7600 (thời điểm ra mắt: 2003).

10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử ảnh 4

4. Samsung Upstage (thời điểm ra mắt: 2007).

10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử ảnh 5

5. Kyocera Blade (thời điểm ra mắt: 2003).

10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử ảnh 6

6. Motorola V100 (thời điểm ra mắt: 2000).

10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử ảnh 7

7. Vertu Signature Cobra (thời điểm ra mắt: 2006).

10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử ảnh 8

8. Siemens Xelibri 6 (thời điểm ra mắt: 2003).

10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử ảnh 9

9. Virgin Mobile Lobster 700TV (thời điểm ra mắt: 2006).

10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử ảnh 10

10. Samsung NPH-N270 Matrix (thời điểm ra mắt: 2003).

Theo Kiến thức