10 chiếc điện thoại xấu tệ hại nhất lịch sử

Trang TechRadar bầu chọn ra danh sách 10 chiếc điện thoại có thiết kế xấu nhất trong lịch sử. Trong danh sách này, Motorola và Samsung, mỗi hãng góp 2 model.
Vertu Signature Cobra
Vertu Signature Cobra
1. Xcute DV1 (thời điểm ra mắt: 2005).
2. Motorola StarTAC Rainbow (thời điểm ra mắt: 1996).
3. Nokia 7600 (thời điểm ra mắt: 2003).
4. Samsung Upstage (thời điểm ra mắt: 2007).
5. Kyocera Blade (thời điểm ra mắt: 2003).
6. Motorola V100 (thời điểm ra mắt: 2000).
7. Vertu Signature Cobra (thời điểm ra mắt: 2006).
8. Siemens Xelibri 6 (thời điểm ra mắt: 2003).
9. Virgin Mobile Lobster 700TV (thời điểm ra mắt: 2006).
10. Samsung NPH-N270 Matrix (thời điểm ra mắt: 2003).

Theo Kiến thức