Yêu cầu thuê tư vấn, mời chuyên gia phản biện quy hoạch hàng không

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ GTVT thực hiện yêu cầu này ngay trong tháng 11/2017, tại cuộc họp về điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải (GTVT) hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Phó thủ tướng yêu cầu thuê tư vấn, mời chuyên gia phản biện quy hoạch hàng không. Ảnh: Viettimes
Phó thủ tướng yêu cầu thuê tư vấn, mời chuyên gia phản biện quy hoạch hàng không. Ảnh: Viettimes

Theo đó, Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 8/1/2009 (Quyết định 21).

Sau 6 năm triển khai, vị trí, vai trò của ngành hàng không được củng cố và phát triển; thị trường hàng không được duy trì tốc độ phát triển cao, đảm bảo an ninh, an toàn, hiệu quả; tính cạnh tranh được nâng cao có lợi cho người tiêu dùng; kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ trong tổng thể phát triển chung kết cấu hạ tầng giao thông.

Tuy nhiên, Quyết định 21 vẫn còn một số tồn tại. Cụ thể, quy mô thị trường hàng không Việt Nam còn nhỏ, đứng thứ 5 trong ASEAN, chưa thu hút được nhiều hãng hàng không lớn mở các đường bay thẳng liên lục địa đến Việt Nam

Đồng thời, việc điều chỉnh quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng không chưa kịp thời; kết cấu hạ tầng một số cảng hàng không, sân bay lớn ở tình trạng quá tải, trong khi đó, một số cảng hàng không, sân bay địa phương chưa khai thác hiệu quả, chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không còn nhiều bất cập...

Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không theo Quyết định 21 là cần thiết, tạo khung pháp lý để tiếp tục phát triển GTVT hàng không trong thời gian tới bảo đảm bền vững, an toàn.

Thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch hàng không, Bộ GTVT đã lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương liên quan và thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch.

Tuy nhiên, sau khi Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ về đề nghị sửa quy hoạch hàng không, thì chính Bộ GTVT và một số địa phương tiếp tục đề nghị điều chỉnh vai trò, quy mô của một số cảng hàng không, sân bay. Việc này làm hạn chế tính đồng bộ trong việc xem xét tổng thể quy hoạch mạng cảng  hàng không, sân bay trên toàn quốc.

Do vậy, để đảm bảo tính khách quan, khoa học và đồng thuận cao trước khi phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT lựa chọn một đơn vị tư vấn có uy tín và mời các chuyên gia giỏi trong ngành hàng không để phản biện hồ sơ quy hoạch.

Sau khi đã thực hiện các yêu cầu này, Bộ GTVT hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 21 về quy hoạch hàng không, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2017 – Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu.