Yêu cầu Formosa xóa bỏ hệ thống xả thải ngầm ra biển

VietTimes -- Bộ Tài nguyên - Môi trường yêu cầu Formosa phối hợp với các cơ quan khoa học nghiên cứu phương án xả nước thải bề mặt thay cho phương án xả ngầm ra biển như hiện nay.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho biết tại báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ ba.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, sau sự cố ô nhiễm môi trường biển miền Trung, Bộ đã và đang phối hợp với UBND Hà Tĩnh giám sát chặt chẽ nguồn phát thải từ Công ty Formosa Hà Tĩnh, đảm bảo việc hoạt động của công ty theo đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Đến nay, sau một năm triển khai đồng bộ các giải pháp, các nguồn chất thải phát sinh từ quá trình vận hành thử nghiệm 19/22 hạng mục công trình của Formosa (trong giai đoạn này Formosa sử dụng phôi thép nhập khẩu để vận hành thử nghiệm) được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi thải ra môi trường.

Theo đó, Formosa đã hoàn toàn kiểm soát được các nguồn thải ô nhiễm, an toàn môi trường và đã đầu tư bổ sung nhiều hạng mục cải thiện công trình bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế theo cam kết với Chính phủ Việt Nam.

Theo báo cáo, kết quả quan trắc, giám sát cho thấy chất lượng môi trường biển bao gồm nước biển và trầm tích biển tại 4 tỉnh miền Trung đã ổn định, đảm bảo cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh.

Tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất từ sự cố môi trường tập trung vào tầng nước đáy và trầm tích biển với sự tồn tại của dạng phức chất có xu hướng giảm dần theo thời gian do đặc điểm tự nhiên và khả năng tự làm sạch của môi trường biển khu vực này.

“Chính vì vậy, nếu kiểm soát tốt các nguồn thải từ khu vực ven biển thì nguy cơ tái ô nhiễm môi trường biển do vật chất từ tầng đáy đưa lên là khó có khả năng xảy ra” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà khái quát.

Về khó khăn, vướng mắc, Bộ trưởng TN-MT cho biết dù, Formosa đã có nhiều cố gắng nhưng một số nhiệm vụ vẫn chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, đặc biệt là hạng mục xây dựng bổ sung một số hồ trong hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học. Nguyên nhân là do quá trình thẩm định, phê duyệt các thủ tục đầu tư, xây dựng kéo dài, đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Đề cập giải pháp thời gian tới, tư lệnh ngành TN-MT cho biết, Bộ này sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan khoa học trong nước và quốc tế kiểm tra, giám sát liên tục, định kỳ và đột xuất đối với Formosa trong quá trình vận hành thử nghiệm. Bộ sẽ đôn đốc Formosa đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu liên hợp gang thép giai đoạn 1-1, trong đó có các hạng mục công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành lò cao số 2 và khẩn trương hoàn thành về xây dựng toàn bộ hệ thống hồ sự cố kết hợp hồ sinh học để đảm bảo nước thải được xử lý theo tiêu chuẩn quốc tế trước khi xả ra biển.

Bộ cũng yêu cầu Formosa phối hợp với các cơ quan khoa học nghiên cứu phương án xả nước thải bề mặt thay cho phương án xả ngầm ra biển như hiện nay.

Bộ TN-MT cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường nhân lực, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp giám sát chặt chẽ quá trình vận hành thử nghiệm của Formosa, trong đó chú trọng tổ chức cho người dân giám sát theo quy định của pháp luật.