Xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đóng lại số khung, động cơ

VietTimes -- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc nhập khẩu xe máy chuyên dùng bị đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ.
Xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đóng lại số khung, động cơ

Theo đó, việc xử lý xe máy chuyên dùng nhập khẩu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3586/VPCP-KTTH ngày 19/5/2015 và số 2301/VPCP-KTTH ngày 5/4/2016 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Giao thông vận tải căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản trên để trả lời doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Công an, Tài chính, Tư pháp nghiên cứu, đánh giá việc thực hiện quy định cấm nhập khẩu đối với xe máy chuyên dùng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ so với thực tiễn và yêu cầu quản lý, phương hướng chỉ đạo, điều hành thời gian tới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2016.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi một số hoạt động trong lĩnh vực hàng  hải.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế thí điểm đối với hoạt động duy tu, bảo dưỡng các tuyến luồng hàng hải theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan bổ sung các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hàng hải theo quy định tại Điều 7 của Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2015; rà soát, hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải hàng hải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

D.N