Xử lý nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp có sai phạm

VietTimes -- Theo yêu cầu của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, các Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về kết quả xử lý sai phạm trong hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp của một số đơn vị.
Trang otopro.com.vn phải khắc phục các sai phạm theo khuyến cáo của Sở TT&TT TPHCM
Trang otopro.com.vn phải khắc phục các sai phạm theo khuyến cáo của Sở TT&TT TPHCM

Theo công văn số 40/TTra ngày 23/5/2016,  Sở  Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có khuyến cáo đối với Công ty TNHH Giáp Long (trang thông tin điện tử tổng hợp www.otopro.com.vn ), Công ty Cổ phần Tiếp thị Thịnh Phát (trang thông tin điện tử tổng hợp www.cafeauto.vn), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Thiên Phúc (trang thông tin điện tử tổng hợp www.xe-vietnam.com) về các vi phạm trong hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp như : Trích dẫn nguồn tin từ các trang tin không phải báo chí, cho phép bình luận dưới bài viết dù không phải là cơ quan báo chí. Yêu cầu các trang tin nói trên gỡ bỏ các bài viết vi phạm, thực hiện đúng quy định của pháp luật và nội dung giấy phép đã được cấp.

Đối với các trang web chưa có giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp tại thời điểm kiểm tra: Trang autopress.vn (Công ty TNHH Truyền thông Autopress), trang autozoom.vn (Công ty TNHH Thương mại Truyền thông Quảng cáo NQC), Sở  Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo các Công ty này về hành vi trích dẫn nguồn tin không đúng quy định, yêu cầu gỡ bỏ các bài viết vi phạm đồng thời tiến hành thủ tục cấp giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp cho các công ty này.

Ngày 27/5/2016, công văn số 94/TB-TTR của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng cho biết đã kiểm tra hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp xehay.vn (Công ty TNHH Xe Hay) và phát hiện một số sai phạm về trích dẫn nguồn tin, đưa logo gây hiểu lầm là trang tin tự ý viết bài. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã yêu cầu Công ty TNHH Xe Hay nghiêm túc túc kinh nghiệm, giám sát chặt chẽ quy trình hoạt động của trang tin). Riêng đối với trang thông tin điện tử autov.vn (Công ty Cổ phần Giải pháp và cách mạng), hoạt động khi chưa có giấy phép, tự sản xuất, tổng hợp tin bài, trích dẫn nguồn tin từ cơ quan báo chí và trang tin điện tử khác, hoạt động như báo điện tử , Thanh tra Sở đã yêu cầu trang tin ngừng hoạt động và tiến hành thủ tục xin cấp phép.