Xin đừng đổ lỗi cho người đánh máy

VietTimes -- Lại thêm một lần nữa một cơ quan nhà nước phải rút lại văn bản đã ban hành của mình vì chính sách ban hành có một số điểm thiếu hợp lý. Như nhiều lần trước, người ta lại đổ lỗi cho người đánh máy. Lý do này thật không thuyết phục chút nào bởi lãnh đạo đơn vị xây dựng văn bản phải có trách nhiệm rà soát lại văn bản trên cả máy tính lẫn bản in và ký nháy trước khi trình lãnh đạo cấp trên ký ban hành.
Các cơ quan xây dựng chính sách không nên đổ lỗi cho nhân viên đánh máy
Các cơ quan xây dựng chính sách không nên đổ lỗi cho nhân viên đánh máy

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành một thông tư hướng dẫn, theo đó hành khách đi máy bay phải xuất trình được căn cước, chứng minh thư và hộ chiếu. Các loại giấy tờ khác như thẻ đảng viên, giấy phép lái xe, thẻ nhà báo… sẽ không có giá trị để làm thủ tục lên máy bay.

Tuy nhiên, Thông tư này đã phải rút lại và theo cơ quan soạn thảo là Cục Hàng không thì đó là do lỗi của nhân viên đánh máy. Đây không phải là lần đầu tiên một cơ quan ban hành văn bản nhà nước phải rút lại văn bản đã ban hành và đổ lỗi sai sót trong đó cho nhân viên đánh máy.

Có thể nói, trong thời đại mà máy vi tính là phương tiện làm việc hiện hữu rất nhiều trong các cơ quan nhà nước thì có lẽ không còn tồn tại nhân viên đánh máy chuyên trách như thời đại trước chỉ với máy chữ. Vì thế, mọi văn bản đều được bộ máy hành chính soạn thảo và gửi đến máy tính của các cấp có thẩm quyền để thông qua nội dung trước khi in ra và ký ban hành.

Cũng cần nói thêm là trước khi ký ban hành thì người ta cũng phải in ra và rà soát lại nội dung rồi chỉnh sửa để chính thức in ra và trình lãnh đạo ký ban hành. Hơn nữa, là đơn vị soạn thảo ra các văn bản luôn phải ký nháy vào văn bản trước khi trình lãnh đạo. Và với một quy trình như thế thì trách nhiệm phải là thuộc về người đứng đầu đơn vị xây dựng văn bản chứ không thể đổ lỗi cho nhân viên đánh máy.

Chính vì thực tế đó, hơn ai hết người lãnh đạo các đơn vị soạn thảo văn bản nhà nước phải đứng ra nhận trách nhiệm về mình trong việc ban hành các chính sách thiếu hợp lý và chính thức xin lỗi trước công luận. Xây dựng văn bản nhà nước đương nhiên không phải là chuyện để đùa giỡn để lãnh đạo đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền.

Máy vi tính là phương tiện làm việc rất hiện đại nếu so với chiếc máy chữ cổ lỗ và mọi sai sót đều có thể dễ dàng sửa chữa. Trong mọi trường hợp, người lãnh đạo của đơn vị xây dựng văn bản đều phải cân nhắc từng câu, từng chữ và ký nháy trước khi trình lên cấp trên. Lỗi ở đây là của chính họ chứ không thể của nhân viên đánh máy.