Xây dựng 550km đường ven biển nối Quảng Ninh-Thanh Hóa

Tuyến đường bộ ven biển dự kiến dài 550km đi qua 6 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa.
Lãnh đạo các tỉnh thống nhất một số nội dung triển khai dự án
Lãnh đạo các tỉnh thống nhất một số nội dung triển khai dự án

Chiều 5/11, tại Hải Phòng, lãnh đạo 6 tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa đã họp việc triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Tuyến đường bộ ven biển dự kiến dài 550km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ninh dài 250km (từ Móng Cái đến cầu Bạch Đằng); đoạn qua Hải Phòng dài hơn 30 km; qua tỉnh Thái Bình dài 50km; qua tỉnh Nam Định dài 79km; qua tỉnh Ninh Bình dài 9km; qua tỉnh Thanh Hóa khoảng hơn 70km.

Phần đường do Bộ GTVT đầu tư 240km; 6 địa phương đầu tư 208km (trước năm 2020) và  36km (sau năm 2020).

Việc đầu tư tuyến đường đã được thống nhất, theo đó Bộ GTVT sẽ làm những đoạn quốc lộ trùng với đường ven biển, các địa phương tự đầu tư phần qua địa bàn trên cơ sở hướng tuyến đã được Bộ GTVT định hướng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã thống nhất một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, các tỉnh chủ động lập, phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động sắp xếp các nguồn vốn trên cơ sở phân bổ kế hoạch vốn đầu tư trung hạn; triển khai lập, phê duyệt và thực hiện dự án theo quy định của Luật Xây dựng để triển khai thực hiện đầu tư các đoạn tuyến theo phân cấp; thống nhất không điều chỉnh quy hoạch các điểm đấu nối tuyến đường giữa hai tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin liên quan trong quá trình triển khai các thủ tục để phối hợp tháo gỡ những vướng mắc; sớm triển khai dự án để kết nối đồng bộ giữa các tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng…

Trước đó, ngày 23/6/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 878/TTg-KTN đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường bộ ven biển đi qua các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư đối với các đoạn tuyến trên địa bàn theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam và quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn