Xác nhận 3 ứng viên Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Ủy viên trung ương Đảng Vũ Trọng Kim - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban trung ương MTTQVN đã có cuộc trao đổi với báo giới bên lề Đại hội Đảng XII.
Từ trái qua: Ông Trần Đại Quang, Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
Từ trái qua: Ông Trần Đại Quang, Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Trả lời câu hỏi : “Trên mạng xuất hiện thông tin ngoài việc đề cử giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử khóa XII, hội nghị trung ương 14 còn giới thiệu ba vị trí chủ chốt còn lại, gồm: Chủ tịch nước là ông Trần Đại Quang, Thủ tướng là ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Ông có thể nói gì về điều này?”

Ông Vũ Trọng Kim nói: “Tôi xác nhận hội nghị trung ương đã xác định (quyết nghị) theo hướng đó.”

Cũng trả lời câu hỏi, ông Vũ Trọng Kim xác nhận tỷ lệ phiếu giới thiệu tại hội nghị trung ương 14 đối với vị trí Tổng Bí thư của ông Nguyễn Phú Trọng là rất cao, hơn 75%.

Theo Tuổi trẻ