"Xã hội râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp..."

“Cứ vào đại hội, cứ chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm lại râm ran chuyện vận động, mời nhau ăn uống, cho tiền tặng quà. Có phải (thể hiện) tình cảm không hay có cái gì ‘luồn’ vào trong cái tình cảm ấy?”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh tư liệu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh tư liệu

Đó là lời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 sáng 26-3.

Tổng bí thư cho biết hiện nay trong dư luận xã hội vẫn râm ran chuyện chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp... “Bây giờ người ta đang nói chạy cả… luân chuyển. Cán bộ luân chuyển được một vài năm lại nhấp nhổm chạy về”.

Đề nghị hội nghị thẳng thắn thảo luận, nhìn thẳng vào sự thật xem có những chuyện ấy không, mức độ thế nào để cho rõ ràng minh bạch, Tổng bí thư đặt hàng loạt câu hỏi. “Nếu có phải sửa, phải rút kinh nghiệm. Nếu không có thì phải trả lời cho sòng phẳng. Ai chạy? Chạy ai? Đằng sau nó là cái gì? Có khi biết mà không nói ra được hay là không dám nói?”.

Tổng bí thư yêu cầu phải giải tỏa cho được tâm tư, tâm trạng vừa nêu và khắc phục cho được tình trạng đó. Muốn thế thì không chỉ có kêu gọi, làm công tác tư tưởng bởi cái đó đương nhiên; mà phải bằng luật pháp, quy chế, quy định, kiểm tra đôn đốc ráo riết. “Và trước hết người làm công tác tổ chức cán bộ phải thực sự liêm chính, trong sáng, công tâm” - ông nhấn mạnh.

Thăng, phong hàm cho trên 150 tướng lĩnh

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, năm 2015 cơ quan này phối hợp thẩm định nhân sự trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 37 thứ trưởng và tương đương; bổ nhiệm chức vụ, thăng, phong hàm cấp tướng đối với trên 150 sỹ quan quân đội, công an; thẩm định, phê duyệt bổ sung quy hoạch trên 4.300 cán bộ.

Trong công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, 28 người được quy hoạch vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đợt I: 22, đợt II: 06); 310 người được quy hoạch Ban chấp hành Trung ương (đợt I: 290, đợt II: 20).

200 ủy viên BCH Trung ương khóa XII (gồm 180 chính thức và 20 dự khuyết) có độ tuổi bình quân 53 tuổi, thấp hơn khóa XI (53,6 tuổi). Ủy viên TƯ chính thức khóa XI tái cử là 101, tham gia lần đầu là 79; ủy viên Trung ương dự khuyết tái cử là 03, số mới là 17. Trong số 200 ủy viên Trung ương có 04 phó thủ tướng, 09 bộ trưởng, 22 thứ trưởng, 05 ủy viên ngành Công an, 20 ủy viên khối Quân đội. Khối địa phương là 140 người, chiếm 70%.

Năm 2015, toàn Đảng kết nạp trên 200.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng lên trên 4,65 triệu.

Theo Tuổi trẻ