VNPost cam kết lấy công nghệ thông tin làm nền tảng cho các hoạt động

VietTimes -- VNPost cho biết, ngay từ năm 2020, các hoạt động doanh nghiệp này sẽ lấy CNTT làm nền tảng và là công cụ và giải pháp hữu hiệu thúc đẩy quá trình hiện đại hóa sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng. Trong đó Bưu điện Việt Nam sẽ đặc biệt chú trọng tới việc tối ưu hóa và tự động hóa trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát, logistic và chăm sóc khách hàng.
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Đó là một trong những nội dung quan trọng trong khung kiến trúc công nghệ thông tin mà Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post - VNPost) vừa ban hành hôm nay (28/12) nhằm khẩn trương đổi mới mô hình quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng điều hành tập trung, làm chủ và sáng tạo công nghệ.

Đặc biệt, đối với các dịch vụ hành chính công, doanh nghiệp này cũng tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó người dân và các tổ chức, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính, hoặc thuận lợi hơn trong tra cứu thông tin hành trình chuyển phát hồ sơ.

Bên cạnh đó thông qua các phần mềm kết nối, trao đổi dữ liệu, công tác quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước và Bưu điện cũng vừa đảm bảo nhanh chóng, chính xác và an toàn hơn.

Bưu điện Việt Nam đặt mục tiêu khẩn trương đổi mới mô hình quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng điều hành tập trung, làm chủ và sáng tạo công nghệ; giảm thiểu tối đa số lượng ứng dụng tại các khâu, công đoạn trong sản xuất, nâng cao khả năng tích hợp và tính tiện ích, tiện dụng của từng ứng dụng.

Khung kiến trúc này cũng nhằm đảm bảo kết nối liên thông giữa hạ tầng công nghệ thông tin của Bưu điện Việt Nam với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước.