Vinamilk dọn đường hút vốn ngoại

Công ty cổ phần Sữa VN (Vinamilk) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh. 
Vinamilk dọn đường hút vốn ngoại

Theo đó, Vinamilk sẽ rút bảy mã ngành kinh doanh như bốc xếp hàng hóa, hoạt động dịch vụ chăn nuôi, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch... và điều chỉnh nội dung chi tiết ngành nghề của hai mã ngành khác. Sau khi điều chỉnh, dự kiến Vinamilk chỉ còn đăng ký 16 mã ngành kinh doanh.

Việc rút khỏi một số ngành nghề được xem là động thái để Vinamilk đáp ứng các yêu cầu được nêu trong danh mục Điều kiện đầu tư kinh doanh áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài được Bộ Kế hoạch - đầu tư công bố cuối năm 2015.

Được biết, nếu nới room cho nhà đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên, theo quy định Vinamilk sẽ được xác định là doanh nghiệp nước ngoài.

Theo Tuổi trẻ