12 sếp Vinamilk đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu

Bà Mai Kiều Liên-Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty và 11 vị lãnh đạo cấp cao khác đăng ký mua cổ phiếu VNM từ 19/2 đến 18/3/2016.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, bà Mai Kiều Liên là Thành viên HĐQT và là Tổng giám đốc công ty đăng ký mua 118.140 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.262.291 đơn vị tương đương tỷ lệ 0,27% lên 3.380.431 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 0,28%. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

Ngoài bà Mai Kiều Liên, nhiều cổ đông nội bộ khác của Vinamilk cũng đăng ký mua cổ phiếu trong lần này:

-Ông Mai Quang Liêm (Em bà Mai Kiều Liên) là Trưởng bộ phận Kênh khách hàng đặc biệt của Vinamilk đăng ký mua 6.570 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 145.884 đơn vị lên 152.454 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

-Ông Nguyễn Quốc Khánh là giám đốc điều hành Nghiên cứu và phát triển đăng ký mua 27.460 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu sở hữu từ 54.662 đơn vị lên 82.122 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

-Ông Nguyễn Minh Ấn là Quyền giám đốc nhà máy sữa Thống Nhất đăng ký mua 6.310 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu sở hữu từ 127.980 đơn vị lên 134.290 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

-Ông Trần Minh Văn là giám đốc điều hành sản xuất đăng ký mua 30.230 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 460.843 đơn vị lên 491.073 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

-Bà Ngô Thị Thu Trang là giám đốc điều hành dự án đăng ký mua 35.490 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 988.360 đơn vị lên 1.023.850 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

-Ông Phan Minh Tiên là giám đốc điều hành marketing đăng ký mua 11.000 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 24.000 đơn vị lên 35.000 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

-Ông Lê Thành Liêm là Quyền giám đốc điều hành tài chính kiêm kế toán trưởng đăng ký mua 20.900 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 208.850 đơn vị lên 229.750 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

-Bà Bùi Thị Hương là giám đốc điều hành nhân sự-Hành chính và đối ngoại đăng ký mua 32.790 cổ phiếu lên 32.792 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

-Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đăng ký mua 46.530 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 766.389 đơn vị lên 812.919 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

-Ông Trịnh Quốc Dũng là giám đốc điều hành phát triển vùng nguyên liệu đăng ký mua 18.540 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 139.831 đơn vị lên 158.371 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

-Ông Mai Hoài Anh là giám đốc điều hành hoạt động kiêm giám đốc điều hành kinh doanh đăng ký mua 46.870 cổ phiếu nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 219.348 đơn vị lên 266.218 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ 19/2 đến 18/3/2016.

Theo Trí thức trẻ