VietABank đặt mục tiêu lãi 281 tỷ đồng năm 2019, tăng trưởng 86%

VietTimes -- Ngày 26/4/2019, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019, cổ đông của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh và phương án tăng vốn điều lệ của ngân hàng trong năm 2019 .
Ông Nguyễn Văn Hảo, Tổng Giám đốc VietABank, điều hành phiên thảo luận
Ông Nguyễn Văn Hảo, Tổng Giám đốc VietABank, điều hành phiên thảo luận

Theo đó, về kế hoạch kinh doanh năm 2019, VietABank đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên tới 86%, đạt mức 281 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng đặt kế hoạch tăng quy mô tổng tài sản lên mức 75.652 tỷ đồng (tăng 6% so với năm 2018). Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư được lên kế hoạch tăng trưởng 15%, đạt mức 49.364 tỷ đồng.

Trong khi đó, VietAbank đặt mục tiêu tổng dư nợ cấp tín dụng đạt khoảng 40.760 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Ngân hàng này cho biết sẽ tập trung vào xử lý nợ có vấn đề, đặt mục tiêu duy trì nợ xấu ở mức dưới 2% theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Cũng trong năm 2019, VietABank dự kiến sẽ tăng quy mô vốn điều lệ từ mức 3.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm cổ phần và chào bán theo quyền mua cho các cổ đông hiện hữu. Thời gian dự kiến hoàn thành tăng vốn điều lệ trong Quý 3/2019.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến sẽ chào bán hơn 150,499 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 100:43 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua được mua 43 cổ phiếu mới phát hành thêm) với giá 10.000 đồng/cp cho các cổ đông hiện hữu.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của VietABank (Nguồn: VietABank)
Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của VietABank (Nguồn: VietABank)

Nguồn vốn huy động được sẽ giúp VietABank tăng cường năng lực tài chính cho hoạt động kinh doanh; mở rộng thị phần với việc phát triển thêm 7 chí nhánh/phòng giao dịch và mua sắm, sửa chữa các tài sản cố định.

Trước đó, thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, các cổ đông đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ VietABank theo nội dung của Nghị quyết số 57/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/12/2018. Tuy nhiên, do một số yếu tố khách quan, VietABank chưa hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng trong năm 2018.

Ngoài ra, về định hướng kinh doanh trong những năm tới, VietABank cho biết sẽ tập trung phát triển kinh doanh dịch vụ vào các ngành nghề mà ngân hàng có thế mạnh và kinh nghiệm theo chuỗi giá trị cộng hưởng như: Logistic và xuất khẩu; Nhựa và nước; Nông nghiệp; Bất động sản khu công nghiệp; Dược và y tế./.